Forgot password?

หัวหิน 1 วัน

หัวหิน 1 วัน

วัดพระพุทธไสยาสน์ – Swiss Sheep Farm อุทยานราชภักดิ์ – ตลาดน้ำสามพันนาม – วัดห้วยมงคล – ชายหาดชะอำ

(เช้า)  รับคณะ ณ จุดนัดพบ โดยมีรถตู้ VIP ปรับอาศและทีมงานกันตวัฒน์ทัวร์คอยต้อนรับและ อำนวยความสะดวก พร้อมบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม (1)

08.00 . สักการะ พระพุทธไสยาสน์ หรือวัดพระนอนเป็นวัดเก่าแก่อยู่คู่เมืองเพชรมายาวนาน ภายในมีพระพุทธรูปปางไสยาสน์ขนาดใหญ่ ที่มีความยาวถึง 43 เมตร มีความสูงจากเศียร ถึงฐานบรรทม 15 เมตร ซึ่งเป็นพระที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของประเทศไทย มีอายุ กว่า 400 ปี และมีความงามวิจิตรเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศไทยเลยนะครับ ภายในองค์ พระนอนมีห้องถ้ำจำนวน 11 ห้อง ซึ่งภายในมีพระพุทธรูปองค์เล็กจำนวนมาก

10.00 . ชมความน่ารักของแกะน้อยที่ Swiss Sheep Farm สัมผัสกับบรรยากาศฟาร์มแบบ สวิสท่ามกลางหุบเขาแห่งความรักที่โอบล้อมคุณด้วยไออุ่นสไตล์ยูโรคันทรีฟาร์มที่จะพา คุณข้ามเวลาไปสู่ความฝันอีกครั้งที่คุณจะเพลิดเพลินไปกับการขี่ม้าชมวิวเลี้ยงแกะ ท่ามกลางทุ่งหญ้า และสนุกเต็มอิ่มกับกิจกรรมพิสูจน์รักแท้ที่สนุกสนานและสุดแสน

โรแมนติก พร้อมทั้งคล้องกุญแจ แห่งรัก ที่ได้กล่าวขานสืบต่อกันมาว่า คู่รักที่ได้มาคล้อง กุญแจแห่งรักร่วมกัน จะสามารถครองความรักนิรันดร์ได้

11.00 . ชม อุทยานราชภักดิ์ สักการะ 7 มหาราชของสยามประเทศ ประกอบด้วย พ่อขุนรามคำแหง มหาราช,สมเด็จพระนเรศวรมหาราช,สมเด็จพระนารายณ์มหาราช,

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช,พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานชื่อว่า“อุทยานราชภักดิ์ซึ่งเป็นอุทยานที่สร้าง ขึ้นด้วยความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และเพื่อเป็นการเทิดทูนและประกาศเกียรติคุณ สมเด็จพระมหากษัตริย์แห่งสยาม 

(เที่ยง) บริการอาหารกลางวัน (2) ร้านเรือริมธาร

รายการอาหาร

1.เนื้อปูผัดพริกไทยดำ 2.ปลากระพงทอดน้ำปลา 3.กุ้งอบวุ้นเส้น

4.หมึกไข่นึ่งมะนาว 5.แกงจืดเต้าหู้สาหร่าย 6.หอยตลับผัดฉ่า

7.ข้าวสวย 8.ผลไม้รวม 9.น้ำ+น้ำแข็ง

13.00 . นำท่านไปตลาดน้ำสามพันนาม เน้นจุดขายทางธรรมชาติ มีกลุ่มเรือพายมีสินค้าของกินทุก ชนิดประเภทใส่เรือพายไปมาในสระขนาดใหญ่เพื่อให้ผู้คนได้สัมผัสหาซื้อสิ่งของได้กิน เล่นกัน เปรียบเสมือนว่าได้เข้ามาจุดนี้แล้วได้ย้อนอดีตไปดูตามบ้านเรือน ที่อยู่ ห้วย หนอง คลอง บึง แบบโบราณเก่าแก่ของประเทศไทย โดย ตลาดน้ำหัวหินสมพันนามต่อไปจะ เป็นแหล่งจุดท่องเที่ยวให้กับ เมืองหัวหินได้เป็นอย่างดี

14.30 . นำท่านสักการะหลวงปู่ทวดวัดห้วยมงคล ปัจจุบันได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว มากมาย เพราะเป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งแต่เดิม ใช้ชื่อว่า วัดห้วยคตตั้งอยู่ในชุมชนบ้านห้วยคต ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระราชทานนามใหม่จากเดิม ห้วยคต เปลี่ยนเป็นห้วยมงคล

15.00 . นำท่านเพลิดเพลินที่ชายหาดชะอำ มีร้านอาหารทะเล ที่พักริมหาด ให้บริการมากมาย รวมทั้งมีกิจกรรมที่น่าสนใจให้นักท่องเที่ยว ได้พักผ่อนไม่ว่าจะเป็น ปั่นจักรยาน เลียบถนนริมหาด  บานาน่าโบ้ท สกูทเตอร์ และขี่ม้ารอบหาด และอีกมากมาย

(เย็น) สมควรแก่เวลานำท่านส่งสถานีขนส่งหรือจุดนัดพบใน จ.เพชรบุรี เพื่อเดินทางกลับสู่ ภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพทุกท่านพร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ หัวหิน 1 วัน 

สถานที่รับ

2-5 คน (อาหารจานเดียว)

6-10 คน (เซ็ทโต๊ะอาหาร)

เพชรบุรี หรือ หัวหิน

1,100.-

790.-

หมายเหตุ

 • เด็กอายุไม่เกิน 3 ปี (ฟรี) นอนรวมกับผู้ใหญ่

 • เด็กอายุ 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี จ่าย 5% ของราคาผู้ใหญ่ นอนรวมกับผู้ใหญ่

 • เด็กอายุ 5 ปี แต่ไม่เกิน 12 ปี จ่าย 70% ของราคาผู้ใหญ่ นอนรวมกับผู้ใหญ่

 • ชาวต่างชาติต้องเสียค่าธรรมเนียมเข้าชมเพิ่มเติมนอกเหนือจากราคาที่กำหนดไว้สำหรับคนไทย

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่ายานพาหนะตลอดการเดินทาง

 • ค่าอาหาร 2 มื้อ

 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่น

 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ

 • ค่าประกันชีวิต ท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าบริการอื่นนอกเหนือจากรายการ

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักภาษี ณ ที่จ่ายอีก 3% (กรณีมีใบเสร็จ)

 • ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล

 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากรายการ

 • ค่าทิปไกค์และคนขับ