Forgot password?

อเมริกาตะวันตก 9 วัน 6 คืน แอลเอ – ลาส เวกัส – ซาน ฟรานซิสโก – ปักกิ่ง โดยสายการบิน แอร์ ไชน่า (CA)

อเมริกาตะวันตก
9 วัน 6 คืน
แอลเอ – ลาส เวกัส –
ซาน ฟรานซิสโก – ปักกิ่ง
โดยสายการบิน แอร์ ไชน่า (CA)

 

***พัก Las Vegas 2คืน // รวมค่าเข้าดิสนีย์แลนด์และยูนิเวอร์แซลแล้ว***

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง

22.00 .

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 10 เคาน์เตอรสายการบินแอร์ ไชน่า (CA) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

***คณะเดินทางวันที่ 25 .-3 .. 59 คณะพร้อมกันคืนวันที่ 25 .. 59 เวลา 22.00 . โดยคณะจะออกเดินทางในวันที่ 26 .. 59 เที่ยวบินที่ CA980 เวลา 01.00 . และถึงปักกิ่ง เวลา 06.20 . // ออกเดินทางต่อ โดยเที่ยวบิน CA887 เวลา 12.00 . และถึงลอส แอนเจลิส เวลา 09.00 .***

***คณะเดินทางวันที่ 12-21 .. 59 คณะพร้อมกันคืนวันที่ 12 .. 59 เวลา 22.00 . โดยคณะจะออกเดินทางในวันที่ 13 .. 59 เที่ยวบินที่ CA980 เวลา 01.05 . และถึงปักกิ่ง เวลา 06.30 . // ออกเดินทางต่อ โดยเที่ยวบิน CA887 เวลา 12.00 . และถึงลอส แอนเจลิส เวลา 08.00 .***

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง

02.00 .

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 10 เคาน์เตอร์ U สายการบินแอร์ ไชน่า (CA) โดยมีเจ้าหน้าที่ Go Holiday Tour คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

05.50 .

ออกเดินทางสู่ กรุงปักกิ่ง โดยเที่ยวบินที่ CA 980

วันที่สองของการเดินทาง ปักกิ่ง – ลอส แอนเจลิส – โรงถ่ายภาพยนตร์ยูนิเวอร์แซล – อนาแฮม

11.25 .

เดินทางถึงปักกิ่ง เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

15.00 .

ออกเดินทางสู่เมืองลอส แอนเจลิส เที่ยวบินที่ CA 987

***เครื่องบินบินผ่านเส้นเวลาสากล***

11.00 .

ถึงสนามบินลอส แอนเจลิส (Los Angeles) (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 14 ชั่วโมง) ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

เดินทางสู่นครลอส แอนเจลิส  (Los Angeles) หรือที่รู้จักในชื่อ แอล เอ (L.A.) เป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรมากที่สุดอันดับ 2 ในสหรัฐอเมริกา และเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการบันเทิง จากนั้นนำท่านเดินเล่นบนถนน The Hollywood Walk of Fame เป็นทางเท้าอยู่สองข้างทางของถนนHollywood Boulevard โดยมีความยาวประมาณ 2,100 เมตร ที่ตบแต่งเป็นรูปดาวห้าแฉก กว่า 2,000 ดวง โดยจะจารึกชื่อของบุคคลที่มีชื่อเสียง โดยส่วนใหญ่มาจากวงการบันเทิง ซึ่งถือเป็นเกียรติสูงสุด สำหรับผู้ได้รับคัดเลือกให้จารึกชื่อ อาทิเช่น Tom Cruise, Nicolas Cage, Bruce Willis, Jacky Chan, Robin Williams, Bee Gees, Charlie Chaplin, Michael Jackson, Johnny Depp, Frank Sinatra, Keanu Reeves, Elvis Presley, Mickey Mouse, The Simpson ฯลฯ ชมด้านหน้าโรงละครไชนีส เธียเตอร์ (Grauman’s Chinese Theatre) โรงภาพยนตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของฮอลลีวู้ด ที่ด้านหน้าจะเต็มไปด้วยรอยประทับมือของดาราชื่อดังต่างๆมากมาย ชมดอลบี เธียเตอร์ (DolbyTheatre) สถานที่มอบรางวัลออสการ์  

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย

จากนั้นนำท่านเข้าชมโรงถ่ายภาพยนต์ยูนิเวอร์แซล (Universal Studios) ในเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่ ให้ท่านได้อิสระ ชมเบื้องหลังเทคนิคและขั้นตอนของการถ่ายทำภาพยนตร์ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อประกอบฉากอย่างละเอียดที่ใช้ในการถ่ายทำจริงของ อาทิเช่น ฉากน้ำท่วมถล่มเมือง, แผ่นดินถล่มทรุดตัวในรถไฟใต้ดินหรือชมโชว์การแสดงพาดโผนที่ตื้นเต้นเร้าใจ หรือสนุกสนานกับเครื่องเล่นทันสมัย อาทิ เช่น BACK TO THE FUTURE, JURASSIC PARK, TERMINATOR ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่เมืองอนาแฮม (Anaheim) เมืองแห่งความสนุกสนานเป็นที่ตั้งของดีสนีย์แลนด์ปาร์ค (Disneyland Park )

ค่ำ

อิสระอาหารค่ำภายในโรงถ่ายภาพยนต์ยูนิเวอร์แซล

นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Sheraton garden grove หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง เที่ยวดิสนีย์แลนด์ปาร์ค

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ดิสนีย์แลนด์ปาร์ค (Disneyland Park ) ดินแดนแห่งจินตนาการและเทพนิยายของราชาการ์ตูน วอล์ทดิสนีย์ โดยเป็นสวนสนุกแห่งแรกของวอล์ท ดิสนีย์ (The Walt Disney) เปิดเมื่อ 17 กรกฏาคม 2498 อิสระให้ท่านได้เล่นเครื่องเล่น อาทิ เช่น นั่งรถไฟหัวจักรพลังไอน้ำ ,ADVENTURE LAND, TOMORROW LAND, FANTASYLAND, MICKEY’S TOON TOWN สัมผัสกับชีวิตโจรสลัดแคริเบียน ผจญภัยบ้านผีสิง ล่องเรือรอบโลกกับตุ๊กตาใน SMALL WORLD, Pirate of the Caribbean, ตื่นเต้นกับ SPACE MOUNTAIN ผจญภัยกับอินเดียน่าโจนส์ Indiana Jones ชมโชว์ต่างๆ เช่น The Lion King หรือเลือกซื้อของที่ระลึกต่างๆ ชมขบวนพาเหรดของเหล่าการ์ตูน ของ Walt Disney และและท่านจะได้ชมขบวนพาเหรดไฟสุดอลังการของสวนสนุกและการจุดพลุไฟในช่วงค่ำอันสวยงาม ยิ่งใหญ่และตระการตา

***หมายเหตุ. ตั๋วเข้าสวนสนุกเป็นแบบ ONE DAY 1 PARK TICKET ถ้าต้องการเปลี่ยนเป็นตั๋วแบบ ONE DAY 2 PARK TICKET กรุณาติดต่อทางทางหัวหน้าทัวร์ ค่าใช้จ่ายเพิ่มประมาณ USD 60 ต่อท่าน***

หมายเหตุ : กรณีไม่เข้าสวนสนุกดีสนีย์แลนด์ ปาร์ค ลดท่านล่ะ 2,000 บาท กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง

เที่ยง/ค่ำ

อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำ

นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Sheraton garden grove หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง อนาแฮม – Ontario Mills – ลาส เวกัส

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ ออนตาริโอ มิลล์ (Ontario Mills) ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น DKNY, Polo Ralph Lauren, Coach, Tommy Hilfiger, GAP, Guess, American Eagle Outfitters, Oakley Vault, Timberland, Banana Republic, Calvin Klein, Samsonite, H&M, Hugo Boss, Victoria’s Secret, Lego Store

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อ จนเข้าสู่เมืองลาสเวกัส (Las Vegas) ซึ่งตั้งอยู่ในมลรัฐเนวาดา มีฉายาว่า เมืองคนบาป” (Sin City) โดยเป็นเมืองที่เจริญเติบโตขึ้นมาจากกิจการการพนันเป็นแม่เหล็กแรงดึงดูดหลักให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามา เมืองที่มีโรงแรมสุดหรูหราอลังการทั้งภายในและภายนอกอาคาร อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งเต็มที่บนถนน Strip

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น

นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม MONTE CARLO หรือเทียบเท่า

วันที่ห้าของการเดินทาง ชมแกรนด์แคนย่อน – เดินบน Skywalk

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชมอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน (Grand Canyon) ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก ปัจจุบัน ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในอนุรักษ์สถานของโลกตามมติของสหประชาชาติ แกรนด์แคนย่อนถูกค้นพบเมื่อปี ค..1776 ปีเดียวกับที่อเมริกาประกาศเอกราชจากอังกฤษ เกิดขึ้นโดยอิทธิพลของแม่น้ำโคโลราโดที่ไหลผ่านที่ราบสูง ทำให้เกิดการสึกกร่อนพังทลายของหินอันเป็นเวลา 225 ล้านปีมาแล้ว ต่อมาพื้นโลกเริ่มยกตัวสูงขึ้น อันเนื่องมาจากแรงดันและความร้อนอันมหาศาลภายใต้พื้นโลก ทำให้เกิดการเปลี่ยนรูปและกลายเป็นแนวเทือกเขากว้างใหญ่ การยกตัวของแผ่นดินทำให้ทางที่ลำธารไหลผ่านมีความลาดชันและน้ำไหลแรงมากขึ้น พัดเอาทรายและตะกอนไปตามน้ำเกิดการกัดเซาะลึกลงไปทีละน้อยๆในเปลือกโลก วัดจากขอบลงไปก้นหุบเหวกว่า 1 ไมล์ ( ประมาณ 1,600 เมตร ) และอาจลึกว่าสองเท่าของความหนาของเปลือกโลก ก่อให้เกิดหินแกรนิตและหินชั้นแบบต่างๆ พื้นดินที่เป็นหินทรายถูกน้ำและลมกัดเซาะจนเป็นร่องลึก สลับซับซ้อนนานนับล้านปี

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ จุดบริการอาหารของอุทยานอาหารพื้นเมือง

นำท่านเดินบนสกายวอล์ค (Skywalk) ซึ่งเป็นกระจกแก้วรูปตัวยู ได้ยื่นออกมาจากหน้าผา เหมือนท่านได้เดินอยู่บนอากาศ ซึ่งสูงจากพื้นแม่น้ำกว่า 1,200 เมตร จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ลาส เวกัส *** กรณีท่านที่ต้องการนั่ง เฮลิคอปเตอร์ เพื่อชมแกรนด์ แคนย่อน กรุณาแจ้งกับทางหัวหน้าทัวร์ โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มประมาณ USD 220 ต่อท่าน ***

หมายเหตุ : ส่วนท่านที่ต้องการอิสระเต็มวัน ไม่ไปชมอุทยานแห่งชาติ แกรนด์แคนย่อนและสกายวอล์ค ลดท่านล่ะ 2,800 บาท กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม MONTE CARLO หรือเทียบเท่า

วันที่หกของการเดินทาง ลาสเวกัส – BARSTOW FACTORY OUTLET – เฟรสโน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองเฟรสโน โดยระหว่างทางแวะ TANGER BARSTOW FACTORY OUTLET ที่ใหญ่ที่สุด ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าราคาตรงจากโรงงาน พบกับร้านขายเสื้อผ้าดังๆ อาทิเช่น Polo Ralph Lauren, Coach, Ray Ban, Tommy Hilfiger, GAP, Guess, American Eagle Outfitters, Timberland, Banana Republic, Calvin Klein, Samsonite

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

เดินทางสู่เมืองเฟรสโน (Fresno) เมืองใหญ่อันดับ 5 ของรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นศูนย์การธนาคาร มีอาคารสูงไม่เกิน 20 ชั้น ทำให้ไม่มีการบดบังทิวทัศน์ชนบทของเมือง

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Radisson Fresno Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ดของการเดินทาง เฟรสโน – ซาน ฟรานซิสโก – ท่าเรือฟิชเชอร์แมนวาร์ฟ

ล่องเรืออ่าวซาน ฟรานซิสโก – สะพานโกลเด้นเกท

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองซาน ฟรานซิสโก (San Francisco) นครมหาเสน่ห์แห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนียตอนเหนือ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นเป็นอันดับสองของประเทศ รองจากมหานครนิวยอร์ก นำท่านสู่ยอดเขาทวินพีค (Twin Peak) เพื่อให้ท่านได้ชมทิวทัศน์อันงดงามของเมือง

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตรคารอาหารจีน

บ่าย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือฟิชเชอร์ แมนวาร์ฟ (Fisherman’s Wharf) เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร สวนสนุก พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ และเป็นที่ตั้งของ PIER 39 จุดที่มีสิงโตทะเลมานอนตากแดดนับร้อยตัว ให้ท่านอิสระเลือกซื้อสินค้า ของที่ระลึก จากนั้นนำท่านล่องเรือชมอ่าวซาน ฟรานซิสโก ชมความงามของตัวเมือง โดยเรือจะผ่านชมเกาะอัลคาทรัส (Alcatraz) เกาะที่เคยเป็นที่คุมขังนักโทษอเมริกาในอดีต จากนั้นพาท่านถ่ายรูปและชมสะพานแขวนโกลเด้นเกท (Golden Gate Bridge) อันโด่งดัง ผลงานวิศวกรรมอันล้ำเลิศปลายยุคปฎิวัติอุตสาหกรรมที่ออกแบบโดยนายโยเซฟ แบร์มานน์สเตร๊าซ์ ที่มีความยาวถึง 4,200 ฟุต

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

หลังอาหารค่ำ นำเดินทางสู่สนามบินซาน ฟรานซิสโก

วันที่แปดของการเดินทาง สนามบิน – ปักกิ่ง

00.30 .

ออกเดินทางกลับสู่กรุงปักกิ่ง ด้วยเที่ยวบินที่ CA786

***เครื่องบินบินผ่านเส้นเวลาสากล***

วันที่เก้าของการเดินทาง ปักกิ่ง – กำแพงเมืองจีน – วัดลามะ – กรุงเทพฯ

04.35 .

เดินทางถึง สนามบินกรุงปักกิ่ง นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองปักกิ่ง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

เช้า

บริการอาหารเช้าแบบติ่มซำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นเดินทางสู่กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน (Chinese Great Wall) เป็นกำแพงที่มีป้อมคั่นเป็นช่วง ๆ ของจีนสมัยโบราณ สร้างในสมัยพระเจ้าจิ๋นซีฮ่องเต้เป็นครั้งแรก กำแพงส่วนใหญ่ที่ปรากฏในปัจจุบันสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ หมิง ทั้งนี้เพื่อป้องกันการรุกรานจากพวกมองโกล และพวกเติร์ก หลังจากนั้นยังมีการสร้างกำแพงต่ออีกหลายครั้งด้วยกัน แต่ภายหลังก็มีเผ่าเร่ร่อนจากมองโกเลียและแมนจูเรียสามารถบุกฝ่ากำแพงเมืองจีนได้สำเร็จ มีความยาวทั้งหมดถึง 6,350 กิโลเมตร และนับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางด้วย เชื่อกันว่า หากมองเมืองจีนจากอวกาศ จะสามารถเห็นกำแพงเมืองจีนได้

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

บ่าย

จากนั้นนำท่านชม วัดลามะ ยงเหอกง สถานที่มีความวิจิตรและได้รับการบูรณะอย่างยอดเยี่ยมที่สุดในปักกิ่ง สร้างขึ้นในปี ค..1694 แต่เดิมเคยเป็นตำหนักที่ประทับของจักรพรรดิหย่งเจิ้น หรือองค์ชายสี่ ผู้เป็นพระราชบิดาของจักรพรรดิเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิง ต่อมาตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมา ที่นี่ได้กลายป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธนิกายมหายาน และศิลปะแบบธิเบต นมัสการพระศรีอารยเมตไตรที่งดงามและสูงถึง 23 เมตร โดยเชื่อกันว่าเป็นงานแกะสลักจากไม้จันทน์เพียงชิ้นเดียว ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในศาลาหมื่นสุขว่านฟู่เก๋อ

15.00 .

นำท่านเดินทางสู่สนามบินปักกิ่ง เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

19.45 .

ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ด้วยเที่ยวบินที่ CA979

23.45 .

ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดิภาพ

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง

2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4. กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง

5. เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว

ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ

และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และ

ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

อเมริกาตะวันตก

9 วัน 6 คืน

แอลเอ – ลาส เวกัส – ซาน ฟรานซิสโก

โดยสายการบิน แอร์ ไชน่า (CA)

กำหนดการเดินทาง 25 ..-3 .. / 12 -21 .. 2559 [10 วัน 6 คืน]

7-15 .. 2559 [9 วัน 6 คืน]

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ

77,900.-

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 3 ท่าน : เตียงใหญ่ 2 เตียงเท่านั้น) ราคาท่านละ

77,900.-

เด็กอายุ 4-11 ปี 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

77,900.-

เด็กอายุ 4-11 ปี 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเสริมเตียง)

77,900.-

พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ

15,500.-

*** ราคาไม่รวมวีซ่า ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่านละ 7,500 บาท ***

กรณี ไม่ใช่ตั๋วเครื่องบิน

18,000.-

กรณีไม่เข้าสวนสนุกดีสนีย์แลนด์ ปาร์ค ลดท่านล่ะ 2,000.-

กรณีไม่เดินทางไปอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน ลดท่านล่ะ 2,800.-

กำหนดการเดินทาง (เทศกาลปีใหม่) 25 ..-2 .. 2560 [9 วัน 6 คืน]

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ

79,900.-

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 3 ท่าน : เตียงใหญ่ 2 เตียงเท่านั้น) ราคาท่านละ

79,900.-

เด็กอายุ 4-11 ปี 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

79,900.-

เด็กอายุ 4-11 ปี 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเสริมเตียง)

79,900.-

พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ

16,500.-

*** ราคาไม่รวมวีซ่า ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่านละ 7,500 บาท ***

กรณี ไม่ใช่ตั๋วเครื่องบิน

18,000.-

กรณีไม่เข้าสวนสนุกดีสนีย์แลนด์ ปาร์ค ลดท่านล่ะ 2,000.-

กรณีไม่เดินทางไปอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน ลดท่านล่ะ 2,800.-

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)

 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ

 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ และ ค่าทิปคนขับรถ นำเที่ยวตามรายการ

 4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า

 5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

 6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ

 7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)

ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **

 • เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

 • เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **

[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **

[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]

 1. มัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง

 2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศจีน

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง

 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 20 ..และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น

 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 4. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

 5. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (โดยมาตรฐาน 3 ดอลล่าห์ ต่อคน ต่อวัน : 9 x 3 = 27 ดอลล่าห์)

 6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง

เงื่อนไขการจอง

1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับ

เงินมัดจำแล้วเท่านั้น ในกรณีที่ให้ทางบริษัททำการยื่นวีซ่าให้ รบกวนเก็บเงินค่าวีซ่าเพิ่มอีก 7,500 บาท

2. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่

ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

 1. ในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกใน

การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

เงื่อนไขการชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน

1. ทางบริษัทได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วย

สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 –

5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง

2. หากตั๋วเครื่องบินทำการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3 – 6 เดือนเป็นอย่างน้อย

3. นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และะอำนาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น

กรณียกเลิกการเดินทาง

 1. แจ้งยกเลิกภายใน 45 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท

 2. แจ้งยกเลิกภายใน 30 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท

 3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 20 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 80 % จากราคาทัวร์

 4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน

 6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ

 7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน

 8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

 9. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้าออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

 1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันจึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) แต่ละโรงแรมไม่เหมือนกัน ส่วนห้องพักแบบ 3 ท่าน จะเป็นเตียงใหญ่ 2 เตียงเท่านั้น

 2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสำหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

ข้อมูลเบื้องต้นและหลักฐานการทำวีซ่าสหรัฐอเมริกา

** ผู้ยื่นคำร้องที่มีอายุมากกว่า 18 ปี ขึ้นไป จะต้องมีคุณสมบัติของตัวเองในการที่จะได้รับวีซ่าชั่วคราวประเภทธุรกิจหรือ

ท่องเที่ยว **

ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกท่านต้องยื่นเอกสารประกอบคำร้องขอวีซ่าดังต่อไปนี้ หากยื่นคำร้องไม่ครบถ้วน ทางสถานทูตจะไม่พิจารณาเอกสารของท่าน..

1. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง (กรุณานำหนังสือเดินทางฉบับเก่าที่มีวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐฯมาแสดงด้วย ถ้ามี)

2 . รูปถ่ายหน้าตรงสี ขนาด 2 นิ้ว หรือ 5 x 5 ซม. จำนวน 2 ใบ

ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน รูปถ่ายจะต้องเป็นพื้นหลังสีขาวเท่านั้น เปิดหู,

ห้ามสวมแว่นตาดำหรือหมวก สัดส่วนใบหน้าต้องเกิน 50 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่

รูปถ่าย

3. สำเนาทะเบียนบ้าน – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (เด็กใช้สำเนาสูติบัตร) –

สำเนาทะเบียนสมรสหรือใบหย่า ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล

4. หลักฐานการทำงาน

4.1 กรณีเป็นลูกจ้าง จะต้องยื่นจดหมายจากที่ทำงานเป็นภาษาอังกฤษ 1 ชุด โดยระบุวันที่เริ่มทำงานเมื่อใด ตำแหน่งอะไร เงินเดือนเท่าไร ได้ลาหยุดพักจากวันที่เท่าไรถึงวันที่เท่าไร และจะกลับมาปฏิบัติงานวันที่เท่าไร4.2 กรณีประกอบธุรกิจของตนเอง ให้ยื่นหลักฐานประกอบธุรกิจการค้า เช่น ใบทะเบียนการค้า ใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ่ายสำเนา 1 ชุด) ที่มีชื่อผู้เดินทางเป็นกรรมการอยู่

4.3 กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ใช้ใบรับรองจากสถาบันการศึกษา 1 ชุด

4.4 กรณีอายุไม่ถึง 19 ปี ถ้าผู้ปกครองท่านใดท่านหนึ่งไม่ได้เดินทางด้วย ให้ท่านผู้ปกครองที่ไม่ได้เดินทางทำหนังสือยินยอมจากอำเภอหรือเขตท้องที่อาศัย

4.5 กรณีอายุไม่ถึง 19 ปี และถ้าบิดามารดาไม่ได้เดินทางด้วย ให้บิดาและมารดาทำหนังสือยินยอมจากอำเภอหรือเขตท้องที่อาศัย และระบุให้เด็กเดินทางไปกับบุคคลใด

5. หลักฐานการเงิน ถ่ายสำเนาสมุดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน ชื่อเจ้าของบัญชีต้องเป็นชื่อของผู้เดินทางเท่านั้น หรือจดหมายรับรองจากธนาคาร 1 ชุด

6. หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน และรายละเอียดโปรแกรมการเดินทาง หรือ หนังสือเชิญจากญาติ

แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าอเมริกา

Nonimmigrant Visa Application DS-160

DS-160 คือระบบกรอกข้อมูลสำหรับการยื่นวีซ่าอเมริกา กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ และตรงกับความเป็นจริง เป็นข้อมูลที่จะใช้ประกอบการสัมภาษณ์ของท่าน

**ถ้ากรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน จะไม่สามารถยื่นเอกสารได้**

(โปรดกรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ)

Personal Information 1

 1. Surname / นามสกุล ตรงกับในหนังสือเดินทาง ________________________________

 2. Given names / ชื่อต้น ตรงกับในหนังสือเดินทาง _______________________________

 3. Full name in Native Alphabet / ชื่อนามสกุลภาษาไทย __________________________

 4. Have you ever used other names ( i.e., maiden, religious, professional, alias, etc.) ชื่ออื่น ๆ ถ้ามี (เช่น นามสกุลก่อนแต่งงาน นามแฝง หรือเคยเปลี่ยนชื่อ นามสกุล)

ชื่อเก่า:_________________________________นามสกุลเก่า:____________________________________

 1. Sex / เพศ

Male /ชาย Female / หญิง

6. Marital Status / สถานภาพ

Single / โสด

Married / Civil Partner / สมรส

Unmarried Partner / อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส

Divorced / Dissolved Partnership / หย่าร้าง

Separated / แยกกันอยู่

Widowed / Surviving Civil Partner / หม้าย

 1. Date of Birth / วันเดือนปีเกิด (DD/MM/YYYY) _______________________________________

 2. City of Birth / เมืองหรือเขตที่เกิด ________________________________________

 3. State / Province of Birth / รัฐหรือจังหวัดที่เกิด _______________________________

 4. Country of Birth / ประเทศที่เกิด ________________________________________

Personal Information 2

 1. Nationality / สัญชาติ _______________________________________________

 2. Do you hold or have held a nationality other than the one you have indicated above? สัญชาติอื่นที่ได้รับ หรือเคยได้รับ

ถ้ามีสัญชาติอื่น คือประเทศ : ________________________

ด้ถือหนังสือเดินทางของประเทศที่ได้ระบุไว้หรือไม่ ใช่ ไม่

ถ้ามี ระบุหมายเลขของหนังสือเดินทาง : ________________________

 1. National Identification Number / เลขที่บัตรประชาชน __________________________

 2. U.S.Social Security Number / หมายเลขประกันสังคม ( ในสหรัฐอมริกา) ถ้ามี

______________________________________________________________

5. U.S. Taxpayer Id Number / หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ( ในสหรัฐอเมริกา) ถ้ามี

______________________________________________________________

Address and Phone Information

1. Street Address / ที่อยู่ ____________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________________________________ Postal zone/รหัสไปรษณีย์ :______________

2. Country / ประเทศ_______________________________________________________

3. Is your Mailing Address the same as your Home Address ? /

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้หากแตกต่างจากที่อยู่ในข้อ 1

____________________________________________________

____________________________________________________

4 . Home Phone Number / โทรศัพท์บ้าน_________________________________________

5. Work Phone Number / โทรศัพท์ที่ทำงาน ______________________________________

6. Work Fax Number / โทรสารที่ทำงาน _________________________________________

7. Mobile / Cell Phone Number / โทรศัพท์มือถือ __________________________________

8. Email Address / ที่อยู่อีเมล ________________________________________________

Passport Information

1. Passport Number / หมายเลขหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน ________________________

2. Passport Book Number / หมายเลขที่ปรากฏบนแถบบาร์โค๊ดด้านหลังหนังสือเดินทาง

___________________________________________

3. Country / Authority that Issued Passport / ประเทศหรือหน่วยงานที่ออกหนังสือเดินทาง

______________________________________________________________

4. Where was the passport issued ? สถานที่ออกหนังสือเดินทาง ____________________

Issuance Date / วันที่ออกหนังสือเดินทาง (DD/MM/YYYY) _______/_______/_________

Expiration Date / วันหมดอายุของหนังสือเดินทาง (DD/MM/YYYY) _____/______/_______

5.Have you ever lost a passport or had one stolen ? ท่านเคยทำหนังสือเดินทางสูญหาย

หรือถูกขโมยหรือไม่

Yes / *เคย No / ไม่เคย

* ถ้าเคยหาย โปรดระบุเลขหนังสือเดินทาง / Passport Number ______________________________

เหตุผลที่หนังสือเดินทางหาย / Explain ________________________________________

Travel Information

 1. Purpose of trip to U.S./ จุดประสงค์ของท่านในการเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกา

_______________________________________________________________

 1. Intended Date of Arrival in U.S./ ระบุวันเดินทางถึงสหรัฐอเมริกา

(DD/MM/YYYY) ______/______/______

 1. Intended Length of stay in U.S./ ระยะเวลาที่ต้องการพำนักในสหรัฐอมริกา

__________________ Day(s)/วัน

 1. Address where you will stay in U.S./ ที่อยู่ในสหรัฐที่ท่านตั้งใจจะไปพำนัก

Street Address / ที่อยู่ _______________________________________________

City / เมือง _______________________________________________________

State / รัฐ ________________________________________________________

Zip Code / รหัสไปรษณีย์ _____________________________________________

 1. Person/Entity paying for your trip ? / ใครเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้กับท่าน ?

_______________________________________________________________

*** ถ้ามีผู้อื่นออกค่าใช้จ่ายให้ หรือบริษัทออกค่าใช้จ่ายให้ ให้กรอกข้อมูลด้านล่างต่อไปนี้ // ถ้าไม่มีข้ามไปที่ข้อ 6

ชื่อบริษัท หรือ ชื่อและนามสกุลของผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ :_________________________________________________

Address of person / company paying for trip // ที่อยู่ของผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ หรือบริษัทที่ออกค่าใช้จ่ายให้ : ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Telephone number /เบอร์โทรศัพท์มือถือ หรือ บริษัท : ________________________________________________

Relationship to you /ความสัมพันธ์กับคุณ เช่น พ่อ แม่ นายจ้าง เป็นต้น : ____________________________________

Previous U.S.Travel Information

 1. ภายใน 10 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา หรือไม่ ?

*Yes/เคย No/ไม่เคย

** ถ้าเคย โปรดระบุรายละเอียดต่อไปนี้

Date arrived / วันที่เดินทางถึงอเมริกา :_________________________

Length of stay / ระยะเวลาที่ท่านอยู่ในประเทศสหรัฐฯ เป็นเวลากี่วัน___________________ Day(s)/วัน

Do you or did you ever hold a U.S. Driver’s license ? /มีใบอนุญาติขับขี่ของประเทศสหรัฐฯ หรือไม่ ?

มี ไม่มี

Driver’s license number/ใบขับขี่อนุญาติหมายเลข :_______________________________________________

State of Driver’s license/เป็นใบอนุญาติขับขี่ของรัฐ :________________________________________________

 1. Have you ever been issued a U.S. Visa ? /ท่านเคยได้รับวีซ่าสหรัฐหรือไม่

* Yes/เคย No/ไม่เคย

** ถ้าเคย โปรดระบุรายละเอียด

Date last visa was issued/ วันที่ออกวีซ่า:________________________________

Visa Number/หมายเลขวีซ่า______________________________________________

  1. – Have you been ten-printed ? /ท่านเคยพิมพ์ลายนิ้วมือที่สถานทูต U.S. แล้วหรือไม่ ?

Yes / ใช่ No / ไม่ใช่

– Has your U.S. Visa ever been lost or stolen ? /ท่านเคยทำวีซ่า U.S. หายหรือถูกขโมยหรือไม่ ?

Yes / ใช่ No / ไม่ใช่

Enter year visa was lost or stolen/ถ้าเคย โปรดระบุปีที่หาย (..) : ______________

Explain / โปรดอธิบายเหตุผลที่ทำหาย______________________________________

  1. – Has your U.S. visa everbeen cancelled or revoked ? /วีซ่าอเมริกาของท่านเคยถูกยกเลิกหรือเพิกถอนหรือไม่ ?

Yes / ใช่ No / ไม่ใช่

Explain / ถ้าเคย โปรดอธิบายเหตุผล_________________________________________________________

 1. ท่านเคยถูกปฎิเสธวีซ่าสหรัฐ ถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าสหรัฐ หรือถูกเพิกถอนวีซ่าหรือไม่

Yes / เคย No / ไม่เคย

ถ้าเคย โปรดระบุรายละเอียด

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Family Information : Relatives

 1. Father’s Full Name and Date of Birth / ชื่อนามสกุลบิดาและวันเดือนปีเกิด

Surnames / นามสกุลบิดา __________________________________________

Given Names / ชื่อบิดา __________________________________________

Date of Birth / วันเดือนปีเกิด _______________________________________

Is your father in the U.S.? บิดาของท่านพำนักอยู่ในสหรัฐใช่หรือไม่

Yes / ใช่ No / ไม่ใช่

F ather’s status/สถานภาพของบิดาที่อยู่ที่ประเทศสหรัฐฯ : U.S.Citizen U.S.Legal permanent resident

Nonimmigrant Other/ I don’t know

Mother’s Full Name and Date of Birth / ชื่อนามสกุลมารดาและวันเดือนปีเกิด

Surnames / นามสกุลมารดา ________________________________________

Given Names / ชื่อมารดา _________________________________________

Date of Birth / วันเดือนปีเกิด _______________________________________

Is your mother in the U.S.? มารดาของท่านพำนักอยู่ในสหัฐใช่หรือไม่

Yes / ใช่ No / ไม่ใช่

M other’s status/สถานภาพของมารดาที่อยู่ที่ประเทศสหรัฐฯ : U.S.Citizen U.S.Legal permanent resident

Nonimmigrant Other/ I don’t know

 1. Do you have any immediate relatives not including parents in the United State (Means fiance / fiancée, spous (husband/wift), chills (son/daughter), or sibling (brother/sister)? ท่านมีญาติลำดับต้นที่ไม่ใช่บิดามารดา ( ได้แก่ คู่หมั้น คู่สมรส บุตร พี่น้อง ) พำนักอยู่ในสหรัฐหรือไม่

Yes / ใช่ No / ไม่ใช่

If Yes’ please provide details / ถ้าใช่ โปรดระบุรายละเอียด

Surname / นามสกุล _____________________________________________

Given Names / ชื่อ _____________________________________________

Relationship to you / ความเกี่ยวข้องกับท่าน ____________________________

Relative’s Status (i.e. U.S. Citizen, U.S. Legal Permanent Resident (LPR),

Nonimmigrant, Other / I don’t know) สถานะของบุคคลนั้น ๆ ในสหรัฐอเมริกา ( เช่น

เป็นอเมริกาซิติ เช่น ได้รับใบเขียว ได้รับวีซ่าสหรัฐชั่วคราว หรืออื่นๆ )

___________________________________________________________

____________________________________________________________

 1. Do you have any other relatives in the United States

Yes / ใช่ No / ไม่ใช่

If Yes’ please provide details / ถ้าใช่ โปรดระบุรายละเอียด ___________________________________________________________

____________________________________________________________

Spouse Information

 1. Spouse’s Surnames / นามสกุลภรรยา ________________________________

 2. Spouse’s Given Names / ชื่อภรรยา _________________________________

 3. Spouse’s Date of Birth / วัน เดือน ปี เกิด ภรรยา __________________________

 4. Spouse’s Nationality / สัญชาติ _____________________________________

 5. Spouse’f Plade of Birth / สถานที่เกิด _________________________________

 6. Spouse’s Address / ที่อยู่ภรรยา _____________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Present Work/ Education/ Training / Information

 1. Primary Occupation / อาชีพ ________________________________________

 2. Present Employer or School Name / ชื่อสถานศึกษาหรือที่ทำงาน ____________________

__________________________________________________________

Street Address / ที่อยู่ _____________________________________________

City / เมือง _____________________________________________________

State / รัฐหรือจังหวัด ________________________________________________

Zip Code / รหัสไปรษณีย์ _____________________________________________

Country / ประเทศ _________________________________________________

Monthly Salary in Local Currence ( if employed ) / เงินเดือน _____________________

 1. Briefly describe your duties / อธิบายลักษณะงานพอสังเขป

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Previous Work / Education / Training Information

Provide your employment information for the last five years, if applicable.

 1. Were you previously employed ? ก่อนหน้านี้เคยทำงานหรือไม่ ?

Yes / ใช่ No / ไม่ใช่

Employer / Employment information

Employer Name/ชื่อบริษัทที่เคยทำงาน _________________________________________________

Employer Address /ที่อยู่ของบริษัทที่เคยทำงาน

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Telephone/เบอร์โทรศัพท์ที่เคยทำงาน ______________________________________________________

 1. Job Title/ตำแหน่งงาน _____________________________________________________________

 2. Employment Date From/เริ่มทำงานตั้งแต่เมื่อไร (วัน/เดือน/ปี) ____________________________________

 3. Employment Date To / วันที่ออกจากงาน (วัน/เดือน/ปี) ______________________________________

 4. Briefly describe your duties / อธิบายลักษณะงานพอสังเขป___________________________________

_______________________________________________________________

 1. Have you attended any educational institutions other than elementary schools ?

ท่านเคยเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมหรือสูงกว่าหรือไม่ ?

Yes / ใช่ No / ไม่ใช่

If yes, provide the following information on all educational institutions you have attended, not including elementary schools/ถ้าใช่ โปรดกรอกข้อมูลต่อไปนี้เกี่ยวกับสถาบันการศึกษาที่ท่านเคยเข้าเรียน

Name of Institution/ชื่อสถานศึกษา _____________________________________________________

Address/ที่อยู่ของสถานศึกษา _____________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Date of Attendance From/วันที่เริ่มการศึกษา(//) ________________________________________________

Date of Attendance To/วันที่จบการศึกษา (//) __________________________________________________

Additional Work / Education / Training Information

1. Have you traveled to any countries within the last five years ? คุณเคยท่องเที่ยวในประเทศ

อื่น ๆ ใน 5 ปีที่แล้วหรือไม่

Yes /* ใช่ No / ไม่ใช่

** If yes please provide a List of Countries Visited /ถ้าใช่ โปรดระบุประเทศที่เคยเดินทางภายใน 5 ปีที่ผ่านมา

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Have you ever served in the military ? คุณเคยทำหน้าที่ในทางทหารหรือไม่

Yes / ใช่(โปรดระบุ) No / ไม่ใช่

If yes please provide the following information / ถ้าใช่ โปรดระบุรายละเอียดต่อไปนี้

Name of Country/ประเทศ ____________________________________________

Branch of Service/หน่วยงาน , สังกัด ____________________________________________

Rank / Position /ยศ/ตำแหน่ง______________________________________________

Military Specialty/ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางทหาร_______________________________________

Date of Service From ________________________ Date of Service To __________________________

Security and Background : Medical and Health Information

 1. Do you have a communicable disease of public health significance such as tuberculosis (TB)? ท่านเป็นโรคติดต่อใด ( เช่น วัณโรค) ที่เป็นภัยต่อสาธารณชนหรือไม่

Yes /* ใช่ No / ไม่ใช่

* Explain / *ถ้าใช่ โปรดระบุโรคที่ท่านเป็น

___________________________________________________________

____________________________________________________________

 1. Are you or have you ever been a drug abuser or addict ? ท่านเคยใช้หรือเป็นผู้ติดยาเสพติดหรือไม่

Yes / ใช่ No / ไม่ใช่

If Yes’ please provide details / ถ้าใช่ โปรดระบุรายละเอียด

___________________________________________________________

____________________________________________________________