Forgot password?

โปรแกรมทัวร์เพชรบุรีวันเดียว ไหว้พระ – ชมวัง – เล่นน้ำทะเลหาดเจ้าสำราญ

โปรแกรมทัวร์เพชรบุรีวันเดียว

ไหว้พระ – ชมวัง – เล่นน้ำทะเลหาดเจ้าสำราญ

 

08.00 . รับคณะ ณ จุดนัดพบ โดยรมีรถตู้ VIP ปรับอากาศและทีมงาน บริษัทกันตวัฒน์ทัวร์ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ (บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม)(1)

08.30 . นำชม พระนครคีรี เป็นพระราชวังตั้งอยู่บนเนินเขาในอำเภอเมืองเพชรบุรี พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นใน พ.. 2402 บนเขาสมณ (สะหมน) หรือ เขามไหศวรรย์ (เพี้ยนมาจากเขามหาศวรรค์) ซึ่งเป็นภูเขาที่มียอดใหญ่ 3 ยอด มีความสูง 95 เมตร จากระดับน้ำทะเล เมื่อสร้างพระราชวังแล้วจึงพระราชทานนามว่า เขามหาสวรรค์ คนทั่วไปเรียกว่า เขาวัง พระนครคีรีเป็นที่ประทับในฤดูร้อนเมื่อเสด็จประพาสเพชรบุรี โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค ต่อมาคือ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์) เป็นแม่กองก่อสร้าง และโปรดเกล้าฯ ให้เรียกสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ บนเขาทั้ง 3 ยอดนี้ว่า พระนครคีรี นอกจากนั้นยังโปรดเกล้าฯ ให้บูรณะวัดสมณะแล้วพระราชทานนามว่าวัดมหาสมณาราม พระนครคีรีประกอบด้วย พระที่นั่งต่าง ๆ คือ พระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์ พระที่นั่งปราโมทย์มไหสวรรย์ พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท พระที่นั่งราชธรรมสภา พระตำหนักสันถาคารสถาน หอพิมานเพชรมเหศวรหอจตุเวทปริตพงษ์ และหอชัชวาลเวียงชัย

10.00 . ถ้ำเขาหลวง ตั้งอยู่ที่อยู่บนเขาหลวง ห่างจากเขาวังประมาณ 5 กิโลเมตร จากเชิงเขามีบันไดคอนกรีตนำสู่ทางลงถ้ำ เขาหลวงเป็นภูเขาขนาดเล็ก มียอดสูงสุดเพียง 92 เมตร มีหินงอกหินย้อย สีสันสวยงาม ภายในมีปล่องที่แสงอาทิตย์สามารถส่องเข้ามาภายในถ้ำได้ทำให้สวยงามยิ่งขึ้น สำหรับถ้ำเขาหลวง ถือเป็นถ้ำใหญ่และสำคัญที่สุดในเมืองเพชร ภายในถ้ำประดิษฐานพระพุทธรูป ฉลองพระองค์อันสำคัญยิ่ง ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้สร้างถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถ้ำแห่งนี้เคยเป็นที่เสด็จประพาสมา ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดถ้ำเขาหลวงนี้มาก โดยทรงบูรณะพระ พุทธรูปเก่าแก่ที่มีมาแต่โบราณ ภายในถ้ำนี้หลายองค์ด้วยกันและโปรดเกล้าฯ ให้สร้างบันไดหินลงไปในถ้ำ ตรงทางเข้าเชิงเขาหลวงนั้นขวามือมีวัดใหญ่อยู่วัดหนึ่งชาวเมืองเรียกว่า วัดถ้ำแกลบปัจจุบันคือ วัดบุญทวีซึ่งเป็นวัดใหญ่น่าชมมากเพราะ ท่านเจ้าอาวาสวัดนี้ท่านเป็นช่าง ได้ออกแบบศาลาการเปรียญและ ได้สร้างสำเร็จเป็นศาลาการเปรียญที่ใหญ่มาก และประตูโบสถ์เป็นไม้สลักลาย สวยงามมาก วัดถ้ำแกลบนี้มีตำนานเล่าว่า ปากถ้ำแกลบที่วัดนี้คือทางเข้าสู่เมืองลับแลอันเป็นเมืองที่มีแต่หญิงสาว ทั้งนั้น แต่ก็เป็นเพียงตำนานของชาวเมืองเพชรนับร้อย ๆ ปี มาแล้ว

12.00 . บริการอาหารกลางวัน(2) (เซ็ตโต๊ะตั้งแต่ 6 ท่านขึ้นไป) มาต่ำกว่า 6 ท่าน เป็นอาหารจานด่วน
รายการอาหาร 
1. ปลาผัดฉ่า  2. ปลาทอดแกงส้มแปะซะ  3. ไข่เจียวกุ้ง
4. กุ้งหมึกผัดผงกระหรี่  5. ผัดผักน้ำมันหอย  6.ต้มจืดเต้าหู้สาหร่าย
7. ข้าว  8. ผลไม้  9. น้ำดื่ม

13.00 . นำชมวัดเขาบันไดอิฐ เป็นเขาขนาดย่อมมียอดสูง ๑๒๑ เมตร อยู่ห่างจากเขาวัง ประมาณ ๒ กิโลเมตร บนเขาบันไดอิฐ มีวัดเก่าสมัยอยุธยา ชื่อวัดเขาบันไดอิฐ บนเขานี้ มีถ้ำอยู่หลายถ้ำ เช่น ถ้ำประทุนถ้ำพระเจ้าเสือ ถ้ำพระพุทธไสยาสน์ และสักการะหลวงพ่อแดง ปัจจุบันท่านมรณะภาพแล้วแต่ร่างกายของท่านไม่เน่าเปื่อยเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนัก

14.00 . นำทุกท่านเล่นน้ำชายหาด หาดเจ้าสำราญ เป็นชายหาดที่เคยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญมาตั้งแต่สมัยโบราณ ตามประวัติเล่ากันว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เคยเสด็จมาที่นี่พร้อมด้วย สมเด็จพระเอกาทศรถทรงพอพระราชหฤทัยในความงามของหาดแห่งนี้มาก ทรงประทับแรมอยู่หลายวัน จนกระทั่งชาวบ้าน เรียกหาดนี้ว่า หาดเจ้าสําราญ มาจนถึงปัจจุบันหาดเจ้าสําราญเจริญถึงขีดสุดในสมัยรัชกาลที่ 6 หาดเจ้าสําราญ มีชื่อเสียงกว่าชายทะเลแห่งใดๆในเมืองไทยสมัยนั้น พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดฯให้สร้างพระตําหนักที่ประทับ ขึ้น ณ ริมหาดแห่งนี้เรียกว่า พระตําหนักหาดเจ้าสําราญ สร้างเสร็จในปีพ.. 2461 ต่อมารื้อไปสร้างใหม่ที่มฤคทายวัน

18.00 . อาหารเย็น (ตามอัธยาศัย)

(สมควรแก่เวลานำท่านส่งสถานีขนส่ง หรือจุดนัดหมายใน จ.เพชรบุรี เพื่อเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนา โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ)

 

 

อัตราค่าบริการ

สถานที่รับ

2-5 คน (อาหารจานด่วน)

6-10 คน (เซ็ตโต๊ะ)

เพชรบุรี

890-

790-

หมายเหตุ

 • เด็กอายุ  ปี  แต่ไม่เกิน  ปี  จ่าย  50%  ของราคาผู้ใหญ่        
 • เด็กอายุ  ปี  แต่ไม่เกิน  12  ปี  จ่าย  70%  ของราคาผู้ใหญ่  
 • ชาวต่างชาติต้องเสียค่าธรรมเนียมเข้าชมเพิ่มเติมนอกเหนือจากราคาที่กำหนดไว้สำหรับคนไทย

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่ายานพาหนะตลอดการเดินทาง (รถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง
 • ค่าอาหาร 2 มื้อ
 • ค่ามัคคุเทศก์ (ท้องถิ่น)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง
 • ค่าประกันชีวิตวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าบริการอื่นที่นอกเหนือจากรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่ายอีก  3  %  (กรณีที่มีการขอใบเสร็จ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากรายการ
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ