Forgot password?

โปรแกรมทัวร์ 2 วัน 1 คืน พัทยา – สวนนงนุช – ช้างแสนรู้ – เมืองจำลอง

โปรแกรมทัวร์ 2 วัน 1 คืน
พัทยา – สวนนงนุช – ช้างแสนรู้ – เมืองจำลอง

นแรก พัทยา สวนนงนุช การแสดงศิลปะวัฒนธรรม4 ภาค ช้างแสนรู้ อัลคาซ่าโชว์

05.00 . พบกัน ณ จุดนัดพบ โดยมีทีมงาน บริษัทกันตวัฒน์ทัวร์ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านใน เรื่องกระเป๋าสัมภาระ และเตรียมตัวออกเดินทางสู่ จ.พัทยา ออกเดินทางโดยรถตู้ VIP 9 + 1 ที่นั่ง ทีมงานบริการอาหารแบบปิกนิก (1) อาหารว่างและเครื่องดื่มระหว่างการเดินทาง

09.30 . นำท่านเข้าชมสวนนงนุช ซึ่งมีพื้นที่กว้างขวางกว่า 1,500 ไร่ แบ่งเป็นหลายส่วน เช้าๆ แบบนี้เราก็จะ มาเริ่มกันที่บรรดาสวนกลางแจ้งก่อนเลย ก่อนจะไปสวนกระถางไม้หายากต่างๆ

10.30 . นำท่านไปโรงละคร ชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทย 4 ภาค ซึ่งมีความสวยงาม นำช้างมาร่วมแสดง ด้วย จากนั้นต่อด้วยการ นำท่านไปยังโรงแสดงช้างแสนรู้ ดูช้างเตะฟุตบอล ปาเป้า โยนโบล์ลิ่ง วาด ภาพ !! อันน่าทึ่งและประทับใจ

12.00 . บริการอาหารกลางวัน (2)

13.30 . นำท่านไปยังพิพิธภัณฑ์ศิลปะในขวดแก้ว ที่ต้องใช้ความพยายามอย่างสูงในการใช้คีมคีบ ชิ้นส่วน มากมายหลายชิ้นผ่านปากขวด เล็กๆ มาประกอบให้เป็นโครงสร้าง เรื่องราวต่างๆ มากมาย รวมทั้งมี ห้องอุปกรณ์ให้ท่านทดลองทำด้วย ก่อนจะนำท่านเข้าเช็คอินท์ที่ โรงแรมที่พักและพักผ่อน เล่นน้ำ หรือกิจกรรมอื่นๆ ตามอัธยาศัย

15.00 . นำชมฟาร์มแกะ Swiss Sheep Farm  สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ สไตย์ยูโรคันทรี ที่ห้อมล้อมไปด้วย ธรรมชาติ ทิวเขา และน้องสัตว์เลี้ยง น่ารักๆ ภายในฟาร์ม ที่รอให้ทุกท่านมาได้ชม มาสัมผัสกลิ่นไอ ธรรมชาติ ที่หลากหลาย ไว้บริการให้แก่ท่าน ที่ต้องการพักผ่อนจากการเหนื่อยล้าในการทำงานและ เหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบและรักในการถ่ายภาพ เพราะpattaya Sheep Farm มีมุมถ่ายรูปเก๋ๆ ไว้ทั่วฟาร์ม ให้เราได้ถ่ายภาพและ Upload บน Social รวมทั้งมีกิจกรรม Activity ต่างๆ ให้ท่านได้เลือกทำ
18.30 . บริการอาหารเย็น (3)

 

19.30 . หลังมื้ออาหารนำท่านไปชม อัลคาซ่าโชว์ การแสดงคาบาเร่ต์โดยนักแสดงชายล้วน ด้วยฉากแสงสี เสียงอันยิ่งใหญ่ ตระการตา แล้วจึงค่อยกลับโรงแรมพักผ่อน หรือเที่ยวชมแสงสียามราตรีตามอัธยาศัย ของท่าน

22.00 . เดินทางเข้าที่พัก โรงแรมเม้าเทนท์บีช หรือระดับเดียวกัน หรือเทียบเท่า 1 คืน

 

วันที่สอง Underwaterworld – ชื้อของฝาก เดินทางกลับ

07.00 . รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (4)

10.00 . นำท่านไปยัง Underwaterworld ซึ่งเป็นแหล่งรวมพันธ์ปลาทะเลในด้านอ่าวไทย นักท่องเที่ยว สามารถ ชมผ่านมิติใหม่โดยเดิน ลอดอุโมงค์กระจก ที่เปิด ให้เห็นปลาประเภทต่างๆที่ว่ายอยู่รอบๆ ได้ถึง 180 องศา อุโมงค์มีความยาว 105 เมตร แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ โซนปะการัง มีปลาสวยงามซึ่ง หาดูได้ยาก เช่น ปลาสิสมุทร ปลาพยาบาล ปลาผีเสื้อ ฯลฯ โซนปลากระดูกอ่อน เช่น ปลาฉลาม ปลา กระเบน โซนเรืออัปปาง มีปลาประมงต่างๆ มีปลาประมงต่างๆ เช่น ปลาเก๋า ปลาจาระเม็ด ฯลฯ นอกจากนี้ยังมี การแสดงให้อาหารปลา ทั้งบนผิวน้ำ และดำไปให้อาหารใต้น้ำ เป็นรอบๆในแต่ละ โซนด้วย

12.00 . บริการอาหารกลางวัน (5)

13.00 . นำสักการะศาลหน่าจาไท้จื้อ หรือ วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิมเป็นศาลเจ้าจีนที่ก่อสร้างโดยมูลนิธิ ธรรมรัศมีมณีรัตน์อย่างสวยงามใหญ่โต ศาลเจ้าแห่งนี้สร้างขึ้นมากว่า 10 ปีแล้ว สวยงามอลังการมาก ประดับประดาด้วยสีสันลวดลายมังกร ทั้งสีทอง สีแดง สีเขียว เวลาต้องแสงอาทิตย์แล้วงดงามเกิน บรรยาย ถ่ายรูปมาก็ไม่สวยเท่าดูด้วยตา ปัจจุบันศาลได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ ชาวต่างชาติแวะเวียนมากราบไหว้สักการะเทพเจ้าต่างๆ และไหว้เสริมบารมี แก้ปีชง ขอพร

14.00 . ช็อปปิ้งเลือกซื้ออาหารทะเลที่ตลาดอ่างศิลา เป็นตลาดที่มี กุ้ง หอย ปู ปลา สดๆ ยกจากเรือมาขึ้นที่ สะพานปลา เปิดขายกันแต่เช้าซึ่งมีขายทั้ง หอยต่างๆ ทั้งหอยแครง หอยแมงภู่ ปู ปลา ปลาหมึก ก็มากมายราคาไม่แพงเกินไป นอกจากอาหารทะเลสดๆกัน แล้ว ยังมีอาหารทะเลแปรรูปต่างๆ ที่สามารถซื้อไปทานกันได้ เช่น หอยหวาน ปลาหมึกกะตอย หรือปลาหมึกหวาน ปลาหวานต่างๆ

18.00 . สมควรแก่เวลานำคณะออกเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพพร้อมกับความประทับใจจาก

กันตวัฒน์ทัวร์

 

อัตราค่าบริการ

สถานที่รับ

2-5 คน (อาหารจานด่วน)

3-5 คน (อาหารจานด่วน)

6-10 คน (เซ็ทโต๊ะอาหาร)

กรุงเทพฯ

4,300.-

3,900.-

3,700.-

เพชรบุรี

4,600.-

4,200.-

3,900.-

 

หมายเหตุ 

 • ราคานี้สำหรับผู้เข้าพัก เฉพาะวันอาทิตย์ – วันพฤหัสเท่านั้น กรณีเข้าพัก  วันศุกร์, วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ กรุณาสอบถามราคากับทางบริษัทอีกครั้งหนึ่ง
 • เด็กอายุไม่เกิน  ปี  (ฟรี)   นอนรวมกับผู้ใหญ่
 • เด็กอายุ  ปี  แต่ไม่เกิน  ปี  จ่าย  50%  ของราคาผู้ใหญ่         นอนรวมกับผู้ใหญ่
 • เด็กอายุ  ปี  แต่ไม่เกิน  12  ปี  จ่าย  70%  ของราคาผู้ใหญ่       นอนรวมกับผู้ใหญ่ 
 • ชาวต่างชาติต้องเสียค่าธรรมเนียมเข้าชมเพิ่มเติมนอกเหนือจากราคาที่กำหนดไว้สำหรับคนไทย

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่ายานพาหนะตลอดการเดินทาง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง
 • ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม 
 • ค่าที่พัก  คืน
 • ค่าอาหาร 5 มื้อ
 • ค่าประกันชีวิตวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชม
 • ไกค์ Driver
 • รถตัวหนอนนำชมในสวนนงนุช

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าบริการอื่นที่นอกเหนือจากรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่ายอีก  3  %  (กรณีที่มีการขอใบเสร็จ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากรายการ
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ

 

 

โรงแรมโรงแรมเม้าเทนท์บีช