Forgot password?

โปรแกรมทัวร์ 3 วัน 2 คืน กระบี่ – ทะเลแหวก – เกาะพีพี

โปรแกรมทัวร์ 3 วัน 2 คืน  กระบี่ – ทะเลแหวก – เกาะพีพี

วันแรก    ทะเลกระบี่ ทะเลแหวก เกาะไก่ – เกาะทับ – เกาะหม้อ – เกาะปอดะ– ดำน้ำดูปะการัง

เช้า พบกัน ณ จุดนัดพบ จ.กระบี่โดยมีทีมงานบริษัทกันตวัฒน์ทัวร์คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าสัมภาระสมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางโดยรถตู้ รถตู้ VIP 9 + 1 ที่นั่ง มุ่งหน้าสู่ จ.กระบี่

09.00 . นำทุกท่านลงเรือ Speed Boat ปลอดภัยด้วยเสื้อชูชีพ เดินทางมุ่งหน้าท่องทะเลกระบี่ (ใช้เวลาประมาณ 15 นาที) บนเรือบริการ น้ำดื่มเย็น ๆ

09.30 . นำท่านสู่หาดถ้ำพระนาง ชายหาดที่สวยงามระดับโลก ติดอันดับ 1 ใน 10 ด้านความสวยงาม นำชม ถ้ำพระนาง ถ้ำศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่นับถือของชาวเรือ กราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล อ่าวไร่เลย์ตะวันออก สถานที่ปีนผาระดับโลกชมนักปีนผาที่มาจากทั่วโลก ที่มาทดสอบความสวยงามของหน้าผาหินปูนแห่งนี้

10.30 . นำท่านชมทะเลแหวก Unseen in Thailand สันทรายที่เชื่อมยาวระหว่างเกาะไก่ เกาะทับและเกาะหม้อ เกิดขึ้นได้ทุกวัน นำท่านเดินเล่นบนสันทรายซึ่งเปรียบว่าท่านเดินอยู่กลางท้องทะเล

11.00 . ถ่ายรูปเกาะไก่ เกาะหินปูนกลางทะเลที่ถูกทั้งลมและฝน กัดก่อนเป็นเขารูปร่างเหมือนหัวไก่ เชิญทุกท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย

11.15 . นำท่านสู่เกาะปอดะ เกาะหินปูนกลางทะเล เชิญทุกท่านดำน้ำดูปลาและปะการังที่สวยงาม ชมฝูงปลาเสือที่มีมากมาย ปลานกแก้ว ชมดอกไม้ทะเลและปลาการ์ตูนที่มีมากมาย

12.00 . นำท่านขึ้นเกาะปอดะ บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่1) แบบปิกนิก ท่ามกลางบรรยากาศใต้ทิวสนสบาย ๆ ด้วยเสียงคลื่นและสายลมที่พัดให้ทุกท่านได้ผ่อนคลาย หลังอาหารเชิญทุกท่านเล่นน้ำตามอัธยาศัย

14.00 . สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางกลับสู่ฝั่ง จากนั้นนำท่านชมสุสานหอย 45 ล้านปี ซึ่งมีซากดึกดำบรรพ์ของหอยน้ำจืดชนิดต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นหอยขม มีขนาดยาวประมาณ 2 เซนติเมตร ซากหอยเหล่านี้ได้ทับถมกันโดยมีน้ำประสานธาตุปูนจับตัวให้กลายเป็น หินแข็งทับอยู่ชั้นหินลิกไนท์ และหินดินดาน นับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ และเป็นหลักฐานทางโบราณคดีที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง ของโลก ให้ท่านได้เดินเล่นพักผ่อนอย่างเต็มที่

16.00 . นำท่านเดินทางกลับที่พัก โรงแรมคริสตัล หรือ เทียบเท่า 1 คืน อาบน้ำพักผ่อนกันตามอัธยาศัย

18.00 . บริการอาหารเย็น (มื้อที่2) จากนั้นนำท่านกลับที่พักหรือเที่ยวชมราตรีเมืองกระบี่ตามอัธยาศัย

วันที่สอง เกาะพีพีเล – อ่างโล๊ะซามะ – เกาะพีพีดอน – เกาะไม้ไผ่  – ดำน้ำดูปะการัง

 

07.00 . อรุณสวัสดิ์ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่3) หลังอาหารเก็บสัมภาระออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา

09.00 . ลงเรือ Speed Boat ปลอดภัยด้วยเสื้อชูชีพ มุ่งหน้าสู่หมู่เกาะพีพี (ใช้เวลาประมาณ 45 นาที) บนเรือบริการน้ำดื่มเย็น ๆ

09.45 . นำท่านเที่ยวรอบเกาะพีพีเล เกาะหินปูนที่มีความสวยงาม นำท่านเที่ยวชม อ่าวมาหยา สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Beach เชิญท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกและเล่นน้ำอ่าวโล๊ะซามะ นำท่านดำน้ำ ดูปะการัง ณ จุดนี้ท่านสามารถชมปลาตัวโต ๆ ได้หลากหลายชนิด ปะการังที่สวยงามและดอกไม้ทะเล ปลาการ์ตูนมากมาย อ่าวปิเละ ชมทะเลใน (Lagoon) พบกับน้ำทะเลสีเขียวมรกต โอบล้อมผาหินปูนอันสูงชัน ถ้ำไวกิ้ง สถานที่เก็บรังนกนางแอ่น

12.30 . นำท่านขึ้นเกาะพีพีดอน จุดศูนย์กลางการท่องเที่ยวของหมู่เกาะพีพี บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่4) หลังอาหารเชิญทุกท่านเดินเล่น เที่ยวชมวิถีชีวิตชาวเกาะพีพีตามอัธยาศัย

14.00 . นำท่านลงเรือ Speed Boat นำท่านสู่อ่าวรันตี หรือ หินกลาง (ต้องขึ้นอยู่กับสภาอากาศในขณะนั้นจุดดำน้ำที่มีปะการังที่อุดมสมบูรณ์มาก ๆ และฝูงปลานานาชนิดที่สวยงาม

15.00 . นำท่านสู่เกาะไม้ไผ่ เกาะที่สวยที่สุดของ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี ซึ่งความสวยงามของเกาะนี้ ททท.ตั้งฉายาว่าดงปะการังแสนไร่ เชิญทุกท่านพักผ่อนและเล่นน้ำตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่ท่าเรือ

17.00 . นำท่านเดินทางกลับที่พัก โรงแรมคริสตัน อาบน้ำพักผ่อนกันตามสบาย

18.30 . บริการอาหารเย็น (มื้อที่5) จากนั้นนำท่านกลับที่พักหรือเที่ยวชมราตรีเมืองกระบี่ตามสบาย

วันที่สาม กระบี่ – เขาขนาบน้ำ วัดถ้ำเสือ – ท่าปอมคลองสองน้ำ

 

07.00 . อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม (มื้อที่6)

08.30 . นำท่านถ่ายรูปกับ เขาขนาบน้ำ สัญลักษณ์ของเมืองกระบี่ นำท่านช้อปปิ้งของฝากนานาชนิดที่ร้านจี้ออ แหล่งรวมของฝากขึ้น ชื่อของกระบี่ จากนั้นนำท่าน ชมวัดถ้ำเสือ เดิมเป็นสำนักสงฆ์วิปัสสนา นมัสการพระอาจารย์จำเนียร เกจิอาจารย์ชื่อดัง เป็นที่นับถือของชาวกระบี่ กราบสักการะเจ้าแม่กวนอิม

ซื้อของฝากจากจังหวัดกระบี่ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารจากทะเล ได้แก่ กะปิ ที่ทำจากกุ้งเคย มีรสชาติดี กลิ่นหอม กุ้งเสียบ ที่นำไปทำเป็น น้ำพริกกุ้งเสียบ และต้มยำทำแกงได้สารพัด ปลาฉิ้งฉาง ที่มีให้เลือกทั้งแบบตากแห้ง และแบบปรุงรสหวาน สำหรับไว้ทานเล่น นอกจากนี้ยังมีแกงไตปลา น้ำพริกสำเร็จรูป อาหารทะเลแห้ง อาหารทะเลปรุงรส และของฝากอื่นๆ อีกมากมายให้เลือกซื้อกัน

12.00 . บริการอาหารกลางวันร่วมกัน (มื้อที่7)

หลังมื้ออาหารนำท่านส่งสถานีขนส่งหรือสนามบินจ.กระบี่เพื่อเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

สถานที่รับ

2-5 คน (อาหารจานด่วน)

6-10 คน (เซ็ตโต๊ะอาหาร)

กรุงเทพ

4,950

4,700

เพชรบุรี

4,950

4,700

หมายเหตุ

 • ราคานี้สำหรับผู้เข้าพัก เฉพาะวันอาทิตย์ – วันพฤหัสเท่านั้น กรณีเข้าพัก  วันศุกร์, วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ กรุณาสอบถามราคากับทางบริษัทอีกครั้งหนึ่ง
 • เด็กอายุไม่เกิน  ปี  (ฟรี)  
 • เด็กอายุ  ปี  แต่ไม่เกิน  ปี  จ่าย  50%  ของราคาผู้ใหญ่        
 • เด็กอายุ  ปี  แต่ไม่เกิน  12  ปี  จ่าย  70%  ของราคาผู้ใหญ่  
 • ชาวต่างชาติต้องเสียค่าธรรมเนียมเข้าชมเพิ่มเติมนอกเหนือจากราคาที่กำหนดไว้สำหรับคนไทย

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่ายานพาหนะตลอดการเดินทาง รถตู้ปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง
 • ค่าอาหาร 7   มื้อ
 • ค่าที่พัก 2 คืน
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ
 • ค่าเรือสปีดโบ๊ทท่องทะเลกระบี่และหมู่เกาะพีพี
 • ค่าธรรมเนียมขึ้นเกาะต่างๆ
 • ค่าประกันชีวิตวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าบริการอื่นที่นอกเหนือจากรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่ายอีก  3  %  (กรณีที่มีการขอใบเสร็จ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากรายการ
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ