Forgot password?

โปรแกรมทัวร์ 3 วัน 2 คืน บุรีรัมย์ – พนมรุ้ง –น้ำตกลงรู – สามพันโบก

โปรแกรมทัวร์ 3 วัน 2 คืน
บุรีรัมย์ – พนมรุ้ง –น้ำตกลงรู – สามพันโบก

วันแรก บุรีรัมย์ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง เทียนหอมเดชอุดม

ช้า

รับคณะ ณ จุดนัดพบจ.บุรีรัมย์ เจ้าหน้าที่บริษัทให้การต้อนรับคณะออกเดินทางโดยรถตู้VIP9 +1ที่

นั่ง 11.00 . ถึง อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง.บุรีรัมย์ บริการอาหาร (มื้อที่1)

12.00 . หลังมื้ออาหารนำทุกท่านท่องเที่ยวชมปราสาทหินทรายสีชมพูที่สวยและใหญ่ที่สุดในเมืองไทย ณ ปราสาทหินพนมรุ้งเทวสถานลัทธิ ไศวนิกาย พนมรุ้ง หรือ วนํรุง ภาษาเขมรแปลว่า ภูเขาใหญ่ เปรียบเสมือนวิมานที่ประทับของพระศิวะ นำท่านชมอลังการงานศิลป์ สถาปัตยกรรมที่เปี่ยมไป ด้วยความเชื่อของศาสนาพรามณ์ที่แม้เวลา จะผ่านไปหลายพันปีก็ยังคงความสวยงามสมบูรณ์ อยู่ เชิญท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ จ.อุบลราชธานี

17.00 . เดินทางถึงจังหวัดอุบลราชธานี นำท่านสู่ อ.เดชอุดม ชมสถานที่ผลิต เทียนหอมเดชอุดม พร้อม การสาธิตขั้นตอนการผลิตจากกลุ่มผู้ผลิตภัณฑ์ เชิญท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์งานฝีมือที่มาก ด้วยคุณค่าเหมาะแก่การนำฝากคนที่ท่านรัก สมควรแก่เวลาเดินทางต่อ

18.00 . เดินทางถึง อ.โขงเจียม นำท่านเข้าที่พัก ณ อารยา รีสอร์ท โขงเจียม ริเวอร์ไซด์ หรือเทียบเท่า เชิญท่านเก็บสัมภาระเข้าที่พักและ

บริการอาหารเย็น (มื้อที่2)

วันที่สอง อุทยานแห่งชาติผาแต้ม เสาหินเฉลียง น้ำตกลงรู วัดถ้ำคูหาสวรรค์ – หาดสลึง

 

 

07.00 . อรุณสวัสดิ์ รับตะวันใหม่ก่อนใครในสยาม ณ โขงเจียม ด้วยเขตอุทยานแห่งชาติผาแต้ม เป็นพื้นที่ พยากรณ์พระอาทิตย์ขึ้นและตกก่อนใครในประเทศไทย เชิญท่านสัมผัสบรรยากาศยามเช้าและ ทิวทัศน์สองฝั่งโขงไทยลาว ชมความงามแปลกตาซึ่งเป็นจุดบรรจบ ของแม่น้ำสองสี ( โขงสีปูน มูลสีคราม ) อิสระเชิญท่านเก็บภาพความประทับใจยามรุ่งอรุณตามอัธยาศัย

08.00 . บริการอาหารเช้า (มื้อที่3)

09.00 . เดินทางท่องเที่ยวต่อสู่ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ที่มาของชื่อ ผาแต้มเมื่อมองดูจากแม่น้ำโขงด้านล่างจะเห็นเป็นหน้าผาสูงที่สวยงามตามธรรมชาติ บริเวณด้านล่างของหน้าผามีภาพเขียนของสีก่อนประวัติศาสตร์ ปรากฎเรียงรายอยู่ตามผนังหน้าผาเป็นจำนวน มาก อายุราว 3,000 – 4,000ปีนอกจากนียังมีการค้นพบกลุ่มภาพเขียนสีโบราณ บริเวณผาเจ็ก ผาเมยโหง่นแต้ม บริเวณผาชนะได ซึ่งเป็นกลุ่มภาพเขียน สีก่อนประวัติศาสตร์ยุคเดียวกันอีกด้วย ซึ่งภาพเขียนสีโบราณเหล่านี้ เป็น 1 ในแหล่งท่องเที่ยว Unseen in Thailand ด้วย

10.00 . จากนั้นนำท่านไปชม เสาหินเฉลียง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำสาย ลมและแสงแดดต่อเนื่องเป็นเวลาหลายร้อยล้านปี มีลักษณะเป็นแท่งหินตั้งขึ้น มีส่วนบนเป็น แผ่น หินวางอยู่โดยไม่ติดกันมองดูคล้ายดอกเห็ดนับเป็นประติมากรรมชิ้นเอกของธรรมชาติ ชาว ท้องถิ่นเรียกเสาหินลักษณะนี้ว่า เสาเฉลียง ซึ่งแผลงมาจากคำว่า สะเลียง เป็นภาษาส่วยหมายถึง เสาหิน ที่มีลักษณะแปลกนั่นเอง

11.00 . จากนั้นนำท่านไปชมอีก 1 แหล่งท่องเที่ยว Unseen in Thailand น้ำตกลงรู น้ำตกแห่งนี้มี ลักษณะพิเศษ คือ เมื่อสายน้ำตกจาก ผาลงมาแล้ว จะไหลลับหายไปในซอกหิน ชาวบ้านจึงเรียกว่า น้ำตกลอดรู หรือ บางคนเรียกว่า น้ำตกลงรู

12.00 . บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่4)

13.00 . นำท่านเดินทางสู่ วัดถ้ำคูหาสวรรค์ วัดนี้ก่อสร้างเมื่อปี พ.. 2521 โดย หลวงปู่คำคนิง จุลมณี ซึ่ง ใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรมจำพรรษา ปัจจุบัน หลวงปู่ท่านได้มรณภาพแล้ว แต่ร่างกายของท่านไม่เน่า เปื่อย บรรดาลูกศิษย์ได้เก็บร่างของท่านไว้ในโลงแก้วเพื่อบูชาเชิญทุกท่านกราบนมัสการหลวงปู่ จากนั้นชมบริเวณวัดที่มีจุดชมวิวสามารถมองเห็นทัศนียภาพของลำน้ำโขง และฝั่งลาวได้อย่างชัดเจน

14.00 . จากนั้นสมควรแก่เวลานำท่านอำลา อ.โขงเจียม เดินทางต่อสู่ อ.โพธิ์ไทร

16.00 . เดินทางถึง หาดสลึง.สองคอน อ.โพธิ์ไทร นำท่าน Check In เข้าที่พัก ณ บ้านสวนฌัฐชนารีสอร์ท หรือเทียบเท่า ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก อิสระเชิญท่านเก็บสัมภาระเข้าที่พัก จากนั้นพักผ่อนเดินเล่นชมวิวทิวทัศน์ของ แม่น้ำโขงตามอัธยาศัย

18.00 . บริการอาหารเย็น (มื้อที่5)

วันที่สาม ท่าเรือหาดสลึง ดินแดนมหัศจรรย์สามพันโบก เมืองอุบลราชธานี

 

 

07.00 . อรุณสวัสดิ์ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

08.00 . หลังอาหารนำท่านเดินทางไปยัง ท่าเรือหาดสลึง เพื่อลงเรือหางยาว นำท่านล่องเรือชมทิวทัศน์และแหล่งท่องเที่ยวริมแม่น้ำโขง อาทิเช่น ปากบ้อง ส่วนที่แคบสุดของน้ำโขงในประเทศไทยกว้าง 56เมตร หาดสลึง หาดหินสี หาดหงส์ เนินทรายขนาดใหญ่ริมน้ำโขง สามพันโบก แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งใหม่ของ จ.อุบลราชธานี ชมความมหัศจรรย์แห่งลำน้ำโขง เป็นแก่งหินที่อยู่ใต้ลำน้ำโขง เกิดจากแรงน้ำวนกัดเซาะ กลายเป็นแอ่งมากกว่า 3,000 แอ่ง และจะปรากฏให้เห็นในช่วงฤดูแล้ง แก่งหินดังกล่าวก็จะโผล่พ้นน้ำคล้ายภูเขากลางลำน้ำโขง จนชาวบ้านเรียกว่า แกรนแคนยอนน้ำโขง

11.00 . บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่6) หลังอาหารให้ท่านเก็บสัมภาระ Check Out อำลาดินแดน มหัศจรรย์สามพันโบก

14.00 . เดินทางกลับสู่ เมืองอุบลราชธานี ให้ท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าขึ้นชื่อ อาทิ หมูยอชั้นดี ฝากคนทาง บ้าน ก่อนอำลามืองดอกบัวแห่งอีสานใต้

15.00 . สมควรแก่เวลานำท่านส่งสถานีขนส่งหรือสนามบินเพื่อเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพพร้อม

ความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

สถานที่รับ

2 ท่าน (อาหารจานด่วน)

3-5 ท่าน (อาหารจานด่วน)

6-10 ท่าน (เซ็ตโต๊ะอาหาร)

จังหวัดบุรีรัมย์

5,500.-

4,500.-

3,800.-

หมายเหตุ 

 • ราคานี้สำหรับผู้เข้าพัก เฉพาะวันอาทิตย์ – วันพฤหัสเท่านั้น กรณีเข้าพัก  วันศุกร์, วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ กรุณาสอบถามราคากับทางบริษัทอีกครั้งหนึ่ง
 • เด็กอายุไม่เกิน  ปี  (ฟรี)   นอนรวมกับผู้ใหญ่
 • เด็กอายุ  ปี  แต่ไม่เกิน  ปี  จ่าย  50%  ของราคาผู้ใหญ่         นอนรวมกับผู้ใหญ่
 • เด็กอายุ  ปี  แต่ไม่เกิน  12  ปี  จ่าย  70%  ของราคาผู้ใหญ่       นอนรวมกับผู้ใหญ่
 • ชาวต่างชาติต้องเสียค่าธรรมเนียมเข้าชมเพิ่มเติมนอกเหนือจากราคาที่กำหนดไว้สำหรับคนไทย

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่ายานพาหนะตลอดการเดินทาง รถตู้ปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง
 • ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม 
 • ค่าที่พัก  คืน
 • ค่าอาหาร 6 มื้อ
 • ไกด์ Driver
 • ค่ารถเล็กเข้าชมสามพันโบก
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
 • ค่าประกันชีวิตวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าบริการอื่นที่นอกเหนือจากรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่ายอีก  3  %  (กรณีที่มีการขอใบเสร็จ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากรายการ
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ

โรงแรมและสถานที่พัก บ้านสวนณัฐชารีสอร์ท

โรงแรมและสถานที่พัก อารยารีสอร์ท