Forgot password?

โปรแกรมทัวร์ 3 วัน 2 คืน เลย – ภูเรือ – เชียงคาน –หนองคาย

โปรแกรมทัวร์ 3 วัน 2 คืน
เลย – ภูเรือ – เชียงคาน –หนองคาย

วันแรก อุทยานแห่งชาติภูเรือ – พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน วัดศรีคุณเมือง – แก่งคุดคู้

ช้า พบกัน ณ จุดนัดพบ จ.เลย โดยมีทีมงาน บริษัทกันตวัฒน์ทัวร์ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าสัมภาระออกเดินทางโดยรถตู้ VIP 9 + 1 ที่ นั่ง นำทุกท่านเปลี่ยนถ่ายขึ้นรถเล็กเพื่อ ชมพระอาทิตย์ขึ้น

อุทยานแห่งชาติภูเรือที่ ผาโหล่นน้อย สามารถมองเห็นภูหลวงและทะเลภูเขาสลับซับซ้อน จากนั้นเดินเลียบหน้าผา ผ่านป่าไม้ที่มีอากาศเย็นสบาย จนถึง ยอดภูเรือ ที่ยอดภูเรือสามารถมองเห็นแม่น้ำเหืองและแม่น้ำโขงได้ และเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปนาวาบรรพต จากนั้นหากท่านใดสนใจจะเดินไปยังทุ่งกวางตาย และลานหินขันหมาก ระหว่างทางจะมีดอกไม้ป่า เช่น กระเจียว กระดุมเงิน เปราะภู เอื้องนวลจันทร์ ชมสวนหินพาลี ซึ่งมีหินรูปร่างประหลาดมากมาย ชมหินศิวะ หินเต่า ผาซำทอง ซึ่งมีไลเคน สีทองปกคลุม และจุดชมวิวเดโช

08.00 . อาหารเช้า (ตามอัธยาศัย)

10.00 . นำชมพิพิธภัณฑ์ผีตาโขน ป็นสถานที่เก็บและจัดนิทรรศการเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของ

ขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ที่สืบต่อกันมา รวมถึงผีตาโขนที่มีความเชื่อกันว่าเป็นการละเล่นพื้นบ้านที่สืบทอดมาแต่โบราณกาล

12.00 . บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่1)

13.00 . ชมวัดศรีคุณเมือง วัดนี้เป็นแหล่งรวมงานศิลปะทั้งแบบล้านนาและล้านช้างนอกจากนี้ในวัดยังมีธรรมาสน์ไม้แกะสลักลงรักปิดทองทุกด้านที่พนักหลังมียอดคล้ายปราสาท ด้านหน้าโบสถ์มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอยู่เต็มหน้าบัน ภาพทั้งหมดเป็นภาพนทานชาดกชุดพระเจ้าสิบชาติซึ่งวาดขึ้นใหม่แทนของเดิม

14.30 . นำท่านชมความสวยงามของแก่งคุดคู้ ลักษณะของก้อนหินขนาดใหญ่จำนวนมากที่ขวางอยู่กลางลำน้ำ โขง ก่อเกิดเป็นตัวแก่งกว้างใหญ่เกือบจรดสองฝั่งแม่น้ำ พร้อมช้อปปิ้งของฝากสินค้าขึ้นชื่อที่ถือว่าเด็ด มาก นั่นก็คือ มะพร้าวแก้วอ่อนๆซึ่งที่นี่เป็นแหล่งผลิตที่อร่อยและมีชื่อเสียงมากอีกแห่งของไทย นอก จากนี้ก็ยังมี กุ้งเต้นทอดสูตรเฉพาะ ที่มาแล้วยังไงก็ต้องชิม

18.00 . นำคณะเดินทางเข้าที่พักที่ ดิโอลเชียงคาน.ชียงคาน หรือ ระดับเดียวกัน

18.30 . อาหารเย็น (ตามอัธยาศัย)

19.30 . หลังจากนั้นนำท่านไปเดินเล่น ถนนคนเดิน อิสระให้ท่านเก็บภาพเมืองคลาสสิคยามเย็น ส่งโปสการ์ด ช้อปของฝาก ที่ระลึก ให้ท่านท่องราตรีเชียงคานอย่างเต็มอิ่ม หรือท่านใดจะกลับที่พัก พักผ่อน

ก็เดินกลับได้เองในระยะทางไม่ไกล คืนนี้ หลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง ทะเลหมอกภูทอก – ตักบาตรข้าวเหนียว – Duty free Laos – วัดโพธิ์ชัย

 

 

05.00 . นำท่านชมทะเลหมอกบนภูทอก ตั้งอยู่ริมแม่น้ำและเป็นจุดชมวิวทิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ของอำเภอเชียงคาน และลำน้ำโขงได้โดยรอบ

06.30 . ร่วมสืบสานวัฒนธรรม ตักบาตรข้าวเหนียว และรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่2)

08.00 . นำทุกท่านชม ตลาดเช้าเชียงคาน ชมบรรยากาศยามเช้าของวิถีชีวิตคนเชียงคาน และร่วมสืบสานท่านใดอยากจะลิ้มลองข้าวเปียกเส้น อาหารประจำถิ่นของเมืองเชียงคาน ซึ่งว่ากันว่าหากมาแล้วไม่ได้ชิมถือว่ามาไม่ถึงจริงๆ สมควรแก่เวลานำทุกท่านมุ่งหน้าสู่ จ.หนองคาย

12.00 . บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่3)

13.00 . หลังมื้ออาหารนำทุกท่าน เดินทางข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาว มุ่งสู่ตลาดอินโดจีนฝั่งลาว ให้ทุกท่าน ได้ช้อปปิ้งสินค้าจากอาเซียน อาทิ จีน ลาว เวียดนาม รัสเชีย มาเลเชีย ฯลฯเป็นสินค้าก้อบปี้เกรดดี มี คุณภาพ ราคาถูก ปานกลาง มีโทรศัพท์ระบบ 3 จี ผลิตจากจีนให้เลือกชมมากมายหลายร้อยรุ่น รวมทั้ง กระเป๋าถือ การะเป๋าลาก เสื้อผ้า ของเด็กเล่น เหล้า บุหรี่ ไวน์ เป็นของแท้และสด สามารถเลือกซื้อมาใช้ หรือฝากคนทางบ้านได้อย่างคุ้มค่า

16.00 . นำสักการะหลวงพ่อพระใสวัดโพธิ์ชัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ประจำ จ.หนองคาย

17.00 . จากนั้นนำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก แทนซิโน่ .หนองคาย หรือ ระดับเดียวกัน

18.30 . บริการอาหารเย็น (มื้อที่4)

วันที่สาม ศาลาแก้วกู่ – ตลาดท่าเสด็จ – หมู่บ้านนาข่า

 

 

07.00 . อรุณสวัสดิ์ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่5)

09.00 . นำชมศาลาแก้วกู่ ศูนย์รวมประติมากรรมปูนปั้นของท่านอาจารย์บุญเหลือ สุรีรัตน์ กับลูกศิษย์ ที่ ร่วมกันก่อสร้างโดยนิมิต ไม่มีวิศวกร ไม่มีแบบแปลน สร้างกันสด ๆ ตามนิมิตรของอาจารย์บุญเหลือ

10.00 . นำช้อปปิ้งตลาดท่าเสด็จ (อินโดจีนฝั่งไทย) ที่นี้มีสินค้าหลากหลายให้เลือกซื้อที่เด่นจะเป็นพวกของกิน ของใช้ อาทิ กาแฟ ขนม สบู่ ฯลฯ

12.00 . บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่6)

14.00 . นำทุกท่านเลือกซื้อสินค้าผ้าไหมลายขิต ราคาถูกที่หมู่บ้านนาข่า ที่นี้มีผ้าไหม ที่ตัดเย็บสำเร็จรูป อาทิ เสื้อ กางเกง หมวก กระเป๋าสตางค์ ผ้าห่ม ฯลฯ มากมายให้เลือกซื้อ ท่านใดที่ชอบวัวลาน จะไม่พลาดกับ ผ้าขาวม้า คุณภาพดีราคาถูกจากที่นี้แน่นอน

หลังจากช้อปปิ้งเสร็จนำท่านส่งสถานีที่ขนส่งหรือสนามบินจ.อุดรธานีเพื่อเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

หมายเหตุ 

 • ราคานี้สำหรับผู้เข้าพัก เฉพาะวันอาทิตย์ – วันพฤหัสเท่านั้น กรณีเข้าพัก  วันศุกร์, วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ กรุณาสอบถามราคากับทางบริษัทอีกครั้งหนึ่ง
 • เด็กอายุไม่เกิน  ปี  (ฟรี)   นอนรวมกับผู้ใหญ่
 • เด็กอายุ  ปี  แต่ไม่เกิน  ปี  จ่าย  50%  ของราคาผู้ใหญ่         นอนรวมกับผู้ใหญ่
 • เด็กอายุ  ปี  แต่ไม่เกิน  12  ปี  จ่าย  70%  ของราคาผู้ใหญ่       นอนรวมกับผู้ใหญ่
 • ชาวต่างชาติต้องเสียค่าธรรมเนียมเข้าชมเพิ่มเติมนอกเหนือจากราคาที่กำหนดไว้สำหรับคนไทย

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่ายานพาหนะตลอดการเดินทาง รถตู้ปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง
 • ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม 
 • ค่าอาหาร 6 มื้อ
 • ค่าที่พัก 2 คืน
 • ไกด์ Driver
 • ค่ารถเล็กขึ้นภูเรือ , ภูทอก
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชม
 • ค่าเอกสารผ่านแดน
 • ค่าประกันชีวิตวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าบริการอื่นที่นอกเหนือจากรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่ายอีก  3  %  (กรณีที่มีการขอใบเสร็จ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากรายการ
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
 • ค่าอาหารตักบาตรพระ

 

สถานที่รับ

2 ท่าน (อาหารจานด่วน)

3-5 ท่าน (อาหารจานด่วน)

6-10 ท่าน (เซ็ตโต๊ะอาหาร)

จังหวัดเลย

5,800.-

4,900.-

4,600.-

โรงแรมและสถานที่พัก โรงแรมแทนซิโน่