Forgot password?

โปรแกรมทัวร์ 4 วัน 3 คืน อุบล – สามพันโบก – มุกดาหาร

โปรแกรมทัวร์ 4 วัน 3 คืน
อุบล – สามพันโบก – มุกดาหาร

เช้า พบกัน ณ จุดนัดพบ จ.อุบลราชธาณีโดยมีทีมงาน บริษัทกันตวัฒน์ทัวร์ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ จากนั้นเตรียมตัวออกเดินทางโดยรถตู้ VIP 9 + 1 ที่ นั่ง ทีมงานบริการอาหารแบบปิกนิก – อาหารว่างและเครื่องดื่มระหว่างการเดินทาง

08.00 . นำชมเจดีย์พุทธคยาจำลองวัดหนองบัว เป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ที่จำลองแบบเจดีย์พุทธคยาประเทศ อินเดีย ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

09.00 . จากนั้นนำชม อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ แก่งหินงามกลางลำน้ำมูลเป็นจุดที่แม่น้ำมูลไหลลงมาถึงดอนตะนะแล้วสายน้ำจะแยกเป็นสองสาย ไหลโอบล้อมฝั่งสองด้านของดอนตะนะ แล้วไหลมารวมกันอีกครั้งไหลมาทางแก่งตะนะ ซึ่งมีโขดหินมหึมาเป็นเกาะกลางลำน้ำ มีอาณาบริเวณกว้างขวางราว 1 ตารางกิโลเมตร และเป็นจุดที่ ประหารชีวิตอ้ายเชียงแก้วที่แก่งตะนะนี้เอง

12.00 . บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่1)

13.00 . จากนั้น นำช้อปปิ้งตลาดการค้าชายแดนลาวที่ ช่องเม็ก จุดผ่านแดนไทย – ลาว ในภาคอีสาน ภายในแห่งเดียวที่ไม่มีแม่น้ำโขงกว่ากั้นที่นี้มีสินค้าก้อปปี้แบรนด์เนมจากจีนเกรด A ให้เลือกซื้อ มากมาย อาทิ โทรศัพท์มือถือ น้ำหอม กระเป๋า และสินค้าคุณภาพจากลาวอาทิ กาแฟสดดาวเรือง ขนมอบกรอบทำจากผลไม้ เหล้าจากต่างประเทศต่าง ๆ แต่ต้องซื้อในปริมาณที่ทางการไทยระบุไว้

16.00 . นำชมพระอาทิตย์ตกดินและทิวทัศน์ของแม่น้ำโขงและแม่น้ำมูลที่ สักการะหลวงปู่คำคนิง

วัดถ้ำคูหาสวรรค์ สักการะ หลวงปู่คำคนิง ท่านเป็นพระนักวิปัสสนาชื่อดัง ซึ่งเมื่อมรณภาพแล้วสังขารไม่เน่าเปื่อย เป็นที่เคารพของพุทธศาสนิกชนทั่วไป บริเวณวัดมีจุดชมวิวทิวทัศน์แม่น้ำโขงและตัวอำเภอโขงเจียม จากมุมสูงอีกด้วย

18.00 . นำคณะเดินทางเข้าที่พักที่ อารยา รีสอร์ท หรือ ระดับเดียวกัน

18.30 . บริการอาหารเย็น (มื้อที่2)

วันที่สอง ผาแต้ม – สามพันโบก – ตลาดอินโดจีน

 

 

07.00 . รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่3)

08.00 . จากนั้นนำชมภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภูผาขามเป็นเขาหินทรายตั้งอยู่ตอนบนล่างสุดของเทือกเขาภูพานมีภูมิทัศน์ที่สวยงามมาก ด้านล่างเทิบผาหินเต็มไป ด้วยภาพเขียนสีแดงฉาดที่มีอายุราว 3,000 ปี

11.00 . ชมแห่งหินประวัติศาสตร์ ลักษณะเป็นแก่งหินลักษณะต่าง ๆ มากกว่า 3,000 แอ่ง ชาวบ้านเรียกว่า สามพันโบกแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งใหม่ของ จ.อุบลราชธานี ชมความมหัศจรรย์แห่งลำน้ำโขง เป็นแก่งหินที่อยู่ใต้ลำน้ำโขง เกิดจากแรงน้ำวนกัดเซาะ กลายเป็นแอ่งมากกว่า 3,000 แอ่ง และจะปรากฏให้เห็นในช่วงฤดูแล้ง แก่งหินดังกล่าวก็จะโผล่พ้นน้ำคล้ายภูเขากลางลำน้ำโขง จนชาวบ้านเรียกว่า แกรนแคนยอนน้ำโขง

12.00 . บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่4)

13.00 . นำช้อปปิ้งตลาดอินโดจีนริมแม่น้ำโขง จ.มุกดาหาร มีสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ ลาว เวียดนาม จีน รัสเชียมาวางจำหน่ายในราคาถูก นอกจากนี้ยังได้ชมบรรยากาศสองฝั่งแม่น้ำโขง มองเห็นเมืองสะหวันเขตอยู่ฝั่งตรงข้ามมุกดาหารด้วย

16.00 . เดินทางกลับที่พักที่ พักโรงแรมริเวอร์ซิตี้ หรือ ระดับเดียวกัน

18.00 . อาหารเย็น (ตามอัธยาศัย)

วันที่สาม ภูผาเทิบ – หอแก้วมุกดาหาร – พระธาตุพนม พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์– ล่องเรือ

 

 

07.00 . อรุณสวัสดิ์ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่5)

08.00 . จากนั้นนำชม ภูผาเทิบ สวนหินธรรมชาติขนาดใหญ่ ที่มีโขดหินรูปทรงสวยงาม แปลกตา ผู้ไปเที่ยว ชม สามารถจินตนาการรูปทรงก้อยหินเป็นสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างเพลิดเพลิน

10.00 . นำชม หอแก้วมุกดาหาร เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ และสัญลักษณ์กลางเมืองมุกดาหาร มีการจัด นิทรรศการประวัติความเป็นมา ผู้คน และศิลปวัฒนธรรมของเมืองมุกดาหาร

12.00 . บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่6)

13.00 . นำสักการะ พระธาตุพนม เป็นพระธาตุสีทอง ภายในบรรจุพระอรังคธาตุ พระพุทธรูปทองคำและ พระพุทธรูปเงิน ซึ่งบรรจุในพอบไม้จันทร์สีแดงที่ได้จากพระธาตุองค์เดิม

14.00 . ชมพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ เป็นพิพิธภัณฑ์ชีวิตของโฮจิมินห์ ในช่วงยามยากก่อนจะกลับไปกู้ชาติที่ เวียดนาม จนได้รับตำแหน่งประธานาธิบดีของเวียดนาม

15.00 . นำคณะลงเรือชมทิวทัศน์ริมน้ำโขงชมวิถีชีวิต ไทย – ลาว สองฝากฝั่งไทยและลาวที่เปรียบประดุจ ดั่งบ้านพี่เมืองน้อง

17.00 . เดินทางกลับที่พักที่ พักโรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว นครพนม หรือ ระดับเดียวกัน

18.00 . บริการอาหารเย็น (มื้อที่7)

วันที่สี่ นครพนม – ซื้อของฝาก

 

07.00 . รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 . หลังมื้ออาหารนำทุกท่านเก็บสัมภาระพร้องเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมเพื่อเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนา

11.00 . ระหว่างการเดินทางกลับไม่ลืมที่จะให้ทุกท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อของฝาก จากนั้นนำท่านส่งสถานีขนส่งหรือสนามบินเพื่อเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

สถานที่รับ

2 ท่าน (อาหารจานด่วน)

3-5 ท่าน (อาหารจานด่วน)

6-10 ท่าน (เซ็ตโต๊ะอาหาร)

จังหวัดอุบลราชธานี

6,200.-

5,800.-

5,500.-

หมายเหตุ 

 • ราคานี้สำหรับผู้เข้าพัก เฉพาะวันอาทิตย์ – วันพฤหัสเท่านั้น กรณีเข้าพัก  วันศุกร์, วันเสาร์และวันหยุด

นักขัตฤกษ์ กรุณาสอบถามราคากับทางบริษัทอีกครั้งหนึ่ง

 • เด็กอายุไม่เกิน  ปี  (ฟรี)   นอนรวมกับผู้ใหญ่
 • เด็กอายุ  ปี  แต่ไม่เกิน  ปี  จ่าย  50%  ของราคาผู้ใหญ่         นอนรวมกับผู้ใหญ่
 • เด็กอายุ  ปี  แต่ไม่เกิน  12  ปี  จ่าย  70%  ของราคาผู้ใหญ่       นอนรวมกับผู้ใหญ่
 • ชาวต่างชาติต้องเสียค่าธรรมเนียมเข้าชมเพิ่มเติมนอกเหนือจากราคาที่กำหนดไว้สำหรับคนไทย

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่ายานพาหนะตลอดการเดินทาง รถตู้ปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง
 • ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม 
 • ค่าที่พัก  คืน
 • ค่าอาหาร  มื้อ
 • ไกด์ Driver
 • ค่ารถเล็กเข้าชมสามพันโบก
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชม
 • ค่าประกันชีวิตวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าบริการอื่นที่นอกเหนือจากรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่ายอีก  3  %  (กรณีที่มีการขอใบเสร็จ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากรายการ
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ

โรงแรมและสถานที่พัก อารยารีสอร์ท

โรงแรมและสถานที่ โรงแรมริเวอร์ซิตี้

โรงแรมและสถานที่พักฟอร์จูน ริเวอร์วิว นครพนม