Forgot password?

3 วัน 2คืน เกาะเต่า –เกาะนางยวน–อ่าวโฉลกบ้านเก่า –หาดฟรีดอม

3 วัน 2คืน
เกาะเต่า –เกาะนางยวน–อ่าวโฉลกบ้านเก่า –หาดฟรีดอม

20.30 . เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะที่จุดนัดพบ

21.00 . จากนั้นออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศหรือรถโค้ชปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ จ.ชุมพร

วันที่สอง หาดแม่หาด – อ่าวโฉลกบ้านเก่า – หาดฟรีดอม หาดเทียนออก

 

 

05.40 . เดินทางถึง จ.ชุมพร รับประทานอาหารเช้า (อิสระ)

06.20 . เดินทางไปท่าเรือทุ่งมะขามน้อย

07.00 . ออกเดินทางจากท่าเรือมุ่งสู่ เกาะเต่า โดยเรือ LOMPRAYAH HIGH SPEED CATAMARAN ชมความสวยงามของน้ำทะเลฝั่งอ่าวไทย

09.00 . ถึง ท่าเทียบเรือเกาะเต่า ที่หาดแม่หาด จากนั้นนำท่านเข้าที่พักเก็บสัมภาระ จากนั้นนำท่านเที่ยวรอบเกาะ โดยเริ่มต้นที่ อ่าวโฉลก บ้านเก่านำท่านเดินเล่นตามชายหาดถ่ายรูปอย่างจุใจจากนั้นเดินเละตามทางเดินที่ถูกสร้างขึ้นเป็นสะพานไม้เรียบเชื่อมไปยังหาดฟรีดอมท่านจะสามารถเห็นวิวที่สวยงามเหมาะแก่การถ่ายภาพเก็บความประทับใจ นำคณะเดินเล่นบนหาดฟรีดอม จากนั้นนำท่าน ชมวิวทีแหลมตาโต๊ะ ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกของอ่าวโฉลกบ้านเก่าจากนั้นเดินทางไปถ่ายรูปกันต่อที่ หาดศาลเจ้า เป็นหาดเล็กๆแต่มีมุมให้ถ่ายภาพสวยๆเยอะ

12.00 . อาหารกลางวัน (อิสระ)

13.00 . นำคณะทัวร์ไป หาดเทียนนอก เป็นหาดที่สงบและสวยงามไม่แพ้หาดอื่นๆบนเกาะเต่า บริเวณริมหาดจะมีต้นเทียนขึ้นเป็นแนวยาวเป็นที่หลบแดดได้อย่างดี พักผ่อนตามอัธยาศัยหรือเลือกเล่นน้ำ ถ่ายรูปบริเวณหาดเทียนออก จากนั้นเดินทางต่อไป อ่าวโตนด ซึ่งเป็นชื่อตามต้นโตนดที่ขึ้นบริเวณอ่าว การเดินทางโดยรถค่อนข้างผจญภัยมากถึงมากที่สุด

16.00 . เดินทางกลับเข้าที่พักโรงแรมเกาะเต่า รีกัล รีสอร์ท หรือ ระดับเดียวกัน

17.30 . นำคณะเดินเล่นหาดทรายรี เพื่อรอชมพระอาทิตย์ตกดิน

18.45 . รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน (มื้อที่1)

1.ต้มยำทะเล 2.ปลาหมึกผัดไข่เค็ม 3.ผัดผักรวม

4.แกงส้มปลาอินทรี 5.ไข่เจียวกุ้ง 6.น้ำพริกกุ้งสด

เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม เกาะฉลาม อ่าวลึก – อ่าวหินวง อ่าวม่วง เกาะนางยวน

 

 

08.00 . รับประอาหารเช้าร่วมกัน Amerikan – Breakfast (มื้อที่2)

09.00 . นำท่านดำผิวน้ำรอบเกาะเต่า จุดที่ 1เกาะฉลาม และไปดำน้ำต่อที่จุดที่ 2 อ่าวลึก

12.30 . เรือวิ่งมาจอดที่จุดที่ 3 อ่าวหินวง และบริการอาหารกลางวันบนเรือ (แบบปิกนิก มื้อที่3)

13.30 . นำท่านดำผิวน้ำ จุดที่ 4 อ่าวม่วง

14.00 . นำท่านดำผิวน้ำ จุดที่ 5 เกาะนางยวน นำท่านชมความงามของเกาะนางยวน และ ดำผิวน้ำดูปลา และปะการังนานาพันธุ์ ขึ้นชมจุดชมวิวเกาะนางยวน แลเห็นสันทรายเชื่อมเกาะเล็กเข้าด้วยกันทั้ง สามเกาะ หรือจะเรียกได้ว่าทะเลแหวกฝั่งอ่าวไทย

16.00 . ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับเกาะเต่าและเข้าที่พักเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 . ชมพระอาทิตย์ตกดินที่หาดทรายรี

18.45 . รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน (มื้อที่3)

1.ผัดเปรี้ยวหวานทะเล 2.แกงเขียวหวาน 3.แกงจืดสาหร่าย

4.ผัดผักน้ำมันหอย 5.ไก่ผัดเม็ดมะม่วง 6.ข้าวผัดปู

(หลังมื้ออาหารให้ทุกท่านอิสระกับการเดินชม Night Maket เกาะเต่าในยามค่ำคืน และชมโชว์กระบองไฟบริเวณหน้าชายหาดติด Night Maket )

วันที่สี่ หาดทรายรี แหลมหิน จปร.

 

 

07.30 . บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่4)

08.30 . นำท่านเล่นน้ำที่หาดทรายรีตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านไหว้เสด็จพ่อ ร.5 ที่แหลมหิน จปร. เป็นที่ตั้งของหินสลักพระปรมาภิไธยย่อของรัชกาลที่ 5 ตั้งอยู่ริมหาดทรายรี เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของการเสด็จประพาสทางทะเล

12.00 . อาหารเที่ยง (อิสระ) จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

14.00 . เก็บสัมภาระเตรียมเดินทางกลับภูมิลำเนา จากนั้นเดินทางไปท่าเรือที่หาดแม่หาด

15.00 . ออกเดินทางจากท่าเรือมุ่งสู่ ชุมพร โดยเรือ LOMPRAYAH HIGH SPEED CATAMARAN อำลาเกาะเต่า และเกาะนางยวน

17.00 . เดินทางถึงท่าเรือทุ่งมะขามน้อย จากนั้นขึ้นรถตู้เดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพทุกท่านและประทับใจ

อัตราค่าบริการ

 

สถานที่รับ

2 ท่าน

3 – 5 ท่าน (อาหารจานด่วน)

6 – 10 ท่าน (เซตโต๊ะอาหาร)

เพชรบุรี/กรุงเทพ

7,700

7,700

6,900

หมายเหตุ

 • ราคานี้สำหรับผู้เข้าพัก เฉพาะวันอาทิตย์ – วันพฤหัสบดีเท่านั้น กรณีเข้าพัก วันศุกร์,เสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ กรุณาสอบถามราคากับทางบริษัทอีกครั้งหนึ่ง
 • เด็กอายุไม่เกิน 3 ปี (ฟรี) นอนรวมกับผู้ใหญ่
 • เด็กอายุ 3 ปี แต่เกิน 5 ปี จ่าย 50% ของราคาผู้ใหญ่ นอนรวมกับผู้ใหญ่
 • เด็กอายุ 5 ปี แต่ไม่เกิน 12 ปี จ่าย 70% ของราคาผู้ใหญ่ นอนรวมกับผู้ใหญ่
 • ชาวต่างชาติต้องเสียค่าธรรมเนียมเข้าชมเพิ่มเติมนอกเหนือจากราคาที่กำหนดไว้สำหรับคนไทย

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่ายานพาหนะตลอดการเดินทาง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง
 • ค่ารือรับส่งท่าเรือลมพระยาเกาะเต่าท่าเรือลมพระยา,ค่าเรือบริการดำน้ำตามจุดต่างๆ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ต่างๆ (เฉพาะคนไทย)
 • ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ พร้อมชูชีพ
 • ค่าที่พัก 2 คืน
 • ค่ารถไปกลับจากเรือเกาะเต่ากับที่พัก
 • ค่าขึ้นเกาะนางยวน
 • ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม
 • มัคคุเทศก์ท้องถื่น
 • ค่าอาหาร 4 มื้อ (ที่ระบุไว้ในโปรแกรม)
 • ค่าประกันชีวิตวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงี่อนไขของบริษัทประกันฯ)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าบริการอื่นที่นอกเหนือจากรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่ายอีก 3% (กรณีที่มีการขอใบเสร็จ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากรายการ
 • ค่าทิปไกด์ และ คนขับรถ