Forgot password?

3 วัน 2 คืน เกาะสุรินทร์ – เกาะสิมิลัน – เกาะตาชัย

3 วัน 2 คืน

เกาะสุรินทร์ – เกาะสิมิลัน – เกาะตาชัย


วันแรก คุระบุรี กรีนวิว – เกาะสุรินทร์

08.00 . พร้อมกันที่ท่าเรือ “คุระบุรี กรีนวิว” ลงทะเบียนผู้เดินทาง

มัคคุเทศก์ท้องถิ่นสาธิตการใช้อุปกรณ์ แนะนำโปรแกรม หมู่เกาะสุรินทร์

09.00 . นำทุกท่านลงเรือเพื่อเดินทาง มุ่งหน้าสู่หมู่เกาะสุรินทร์ ด้วยเรือ Speed Boat

10.00 . สัมผัสความงดงามของน้ำทะเล ท้องฟ้าสีคราม และแสงแดดที่ตัดกันได้อย่ากลมกลืน ตื่นตากับ ปะการังหลากสีสัน ฝูงปลาหลากชนิด “อ่าวผักกาด” และ “กองทัพแพ

12.00 . ลิ้มรสชาติความอร่อยของอาหารหวานบนเกาะ(1)และบรรยากาศสดชื่น บริเวณ “อ่าวช่องขาด”

13.00 . เยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวเลมอแกน แห่งหมู่เกาะสุรินทร์ ว่ายน้ำชมความสมบูรณ์ ของแนวปะการังที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย บริเวณอ่าวสับปะรด , อ่าวบอน

15.30 . อำลาหมู่เกาะสุรินทร์ ที่รอท่านกลับมาเยี่ยมเยือนอีกครั้ง

16.30 . ถึงท่าเรือคุระบุรี กรีนวิว ส่งท่านกลับที่พัก “คุระบุรี กรีนวิว รีสอร์ท

18.30 . บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารครัวนางย่อน(2)

วันที่สอง เกาะสิมิลัน – เกาะบายู – เกาะเมี่ยง

06.30 . บริการอาหารเช้า(3)

07.00 . ออกเดินทางจากคุระบุรี กรีนวิว รีสอร์ท มุ่งหน้าสู่ท่าเรือทับละมุ

08.00 . ถึงท่าเรือทับละมุ ลงทะเบียนและชม สาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์ดำน้ำ

08.30 . ออกเดินทางไปยัง “หมู่เกาะสิมิลัน” ด้วยเรือสปิดโบ๊ท

10.00 . ถึงเกาะบางู สัมผัสความงดงามของน้ำทะเลท้องฟ้าสีคราม และแสงแดดที่ตัดสีกันได้อย่างลงตัว ตื่นตากับฝูงปลาน้อยใหญ่ ที่เกาะสิมิลัน และชมหินเรือใบที่โด่งดังไปทั่วโลก

12.00 . ลิ้มรสอาหารกลางวัน(4)แสนอร่อยท่ามกลางบรรยากาศ หาดสวยทะเลใส ณ เกาะสิมิลัน

13.00 . ออกเดินทางไปดำนำต่อที่เกาะบายู เพลินเพลิดกับการดำน้ำพร้อมกับฝูงเต่าทะเล และ ขึ้นย้ำผืน ทรายขาวละเอียดที่ เกาะเมี่ยง

15.30 . เก็บภาพความประทับใจ อำลาความสวยงาม และความบริสุทธิ์ของธรรมชาติหมู่เกาะสิมิลันด้วยความประทับใจอำลาหมู่เกาะสิมิลัน

17.00 . เดินทางถึงท่าเรือทับละมุ และเดินทางกลับสู่ที่พัก

18.00 . บริการอาหารเย็น(5) ณ ห้องอาหารครัวนางย่อน

วันที่สาม เกาะตาชัย คุระบุรีกรีนวิว

07.30 . บริการอาหารเช้า(6)

08.30 . เดินทางถึงท่าเรือกรีนวิว ลงทะเบียนรับอุปกรณ์ดำน้ำตื้นและชมสาธิตการใช้อุปกรณ์

09.00 . เดินทางออกจากท่าเรือคุระบุรีกรีนวิว มุ่มหน้าสู่เกาะตาชัย โดยเรือสปีดโบ๊ท

10.00 . ถึงเกาะตาชัย สัมผัสกลิ่นไอน้ำทะเลใสคล้ายสีมรกต ดำน้ำจุดที่ 1 ดูปลาหลากสีสันและปะการัง หลากหลาย ท่านอาจจะพบฉลามเสือดาวด้วย

12.00 . นำท่านขึ้นเกาะสัมผัสหาดทรายขาวละเอียดเหมือนแป้ง รับประทานอาหารกลางวันบนเกาะตาชัยจากนั้นท่านสามารถเลือกเล่นน้ำ หรือ เดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติ ชมปูไก่

13.30 . ไปดำน้ำจุดที่ 2 สัมผัสความงามของแนวปะการังและฝูงปลาผีเสื้อ ปลานกแก้วนานาชนิดหากโชคดีอาจจะเจอกระเบนราหู

15.30 . อำลาเกาะตาชัย เพื่อรอท่านกลับมาเยือนอีกครั้ง และเดินทางกลับสู่ท่าเรือคุระบุรีกรีนวิว

16.30 . เดินทางถึงท่าเรือคุระบุรีกรีนวิว

จบทริปอินแสนประทับใจไปอีกนานแสนนาน นำท่านส่งสถานีขนส่ง หรือจุดนัดพบใน อ.คุระบุรี เพื่อเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพทุกท่านพร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

สถานที่รับ

2 – 5 คน (อาหารจานด่วน)

6 – 10 คน (เซตโต๊ะอาหาร)

ท่าเรือ คุระบุรี กรีนวิว

11,800.-

11,800.-

หมายเหตุ

 • ราคานี้สำหรับผู้เข้าพัก เฉพาะวันอาทิตย์ – วันพฤหัสบดีเท่านั้น กรณีเข้าพัก วันศุกร์,เสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ กรุณาสอบถามราคากับทางบริษัทอีกครั้งหนึ่ง
 • เด็กอายุไม่เกิน 3 ปี (ฟรี) นอนรวมกับผู้ใหญ่
 • เด็กอายุ 3 ปี แต่เกิน 5 ปี จ่าย 50% ของราคาผู้ใหญ่ นอนรวมกับผู้ใหญ่
 • เด็กอายุ 5 ปี แต่ไม่เกิน 12 ปี จ่าย 70% ของราคาผู้ใหญ่ นอนรวมกับผู้ใหญ่

อัตรานี้รวม

 • ค่าที่พัก โรงแรม 2 คืน
 • ค่าเรือโดยสารไป – กลับ (เรือสปิดโบ๊ท)
 • ค่าธรรมเนียมอุทยาน
 • ค่าอาหารตามโปรแกรม
 • ผลไม้เครื่องดื่มระหว่างการดำน้ำ
 • อุปกรณ์ดำน้ำ หน้ากาก เสื้อชูชีพ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นการเดินทางกลางทะเล
 • ค่าประกันภัยค่าประกันการเดินทางท่านละ 1,000,000.00 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ประกันการบาดเจ็บ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ของ บริษัทศรีอยุธยาเจเนอร์รัล ประกันภัย ตามเงื่อนไขกรรมธรรม์

อัตรานี้ไม่รวม

  • ค่าบิล Vat 7%
  • ค่าทิปไกด์ และ คนขับรถ
  • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้

คุระบุรี กรีนวิว รีสอร์ท